Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Artistic research

A.r. neboli výzkum uměním představuje jeden ze současných trendů ve zkoumání divadla a jeho stávajících i nových funkcí či podob. A.r. se zaměřuje na propojování uměleckých a vědeckých metod, tj. na rozšíření tradičních poznávacích nástrojů užívaných na akademické půdě.

Mezi témata a.r. patří např. herecké techniky, dramatický text, propojení divadla a tance, představení jako forma výzkumu, nová média v divadle, performativita hlasu, hudby či hluku, masové kulturní performance apod.

Na nadnárodní úrovni se současnými tematickými a metodologickými trendy ve výzkumu divadla zabývá Mezinárodní federace pro výzkum divadla (IFTR). Jednou z nejuznávanějších osobností v oboru a.r. je prof. Anna Birch ze Skotské královské konzervatoře v Glasgow.

Související pojmy: → divadlo, → umění, → představení, → inscenace, → tanec, → media nová, → performance, → performativita, → technika, → technika herecká, → hudba, → hluk, → hlas, → osobnost, → konzervatoř.

Eva Heřmanová 13.12.2015

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777