Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Artefakt kulturní

(z lat. arte = umění, faktum = čin, skutek, událost)

A.k. v širokém pojetí představuje 1. jakýkoliv hmotný předmět, který je zhotovený nebo změněný lidskou činností, a to v souladu s normami určité kultury. Původně byl tento pojem užíván pouze v archeologických výzkumech k označení všech uměle vytvořených hmotných objektů, majících vlastní samostatné funkční určení. (Soukup) Lze také říci, že je to jakýkoliv člověkem uměle vytvořený věcný výtvor. (viz i heslo artefakt)

V užším pojetí, ve výtvarném umění, jde o 2. smyslově konkrétní výtvor, u kterého je termínem zdůrazňován vedle záměrnosti vzniku také prvek uměleckosti. A.k. označuje i díla z pomezí umění, u nichž není přiřazení do oblasti umění zcela jednoznačné z hlediska dobového, estetického a uměleckého povědomí, z hlediska platné klasifikace umění, kulturních a uměleckých tradic, vžité hodnotové soustavy apod. (Baleka) Stanovení uměleckosti a estetického uvědomění je však vždy relativní a subjektivní, a proto lze za artefakt považovat i dílo, které při svém vzniku nemuselo být míněno jako umělecké.

Z psychologického hlediska je artefaktem 3. jakýkoliv předmět sloužící k neverbální komunikaci či zkreslení výsledků určitou technikou. (Hartl, Hartlová)

Související pojmy: → artefakt, → kultura, → vzorec kulturní, → archeologie, → umění, → umění výtvarné, → tradice, → systém sociokulturní, → vnímání.

L:
DOHNALOVÁ, Marie. Slovník antropologie občanské společnosti. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2006.
SOUKUP, Václav. Sociální a kulturní antropologie. Praha : SLON, Sociologický ústav AV ČR, 1993, s. 74.
BALEKA, Jan. Výtvarné umění : výkladový slovník : (malířství, sochařství, grafika). Praha : Academia, 1997, s. 29.
HARTL, Pavel, HARTLOVÁ, Helena. Psychologický slovník. Praha : Portál, 2000, s. 55, 774 s.

Tomáš Rak 26.6.2014, Eva Heřmanová 27.6.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Tomáš Rak, Zofka777