Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Artefakt (artifact, artefact)

(z lat. ars, respektive 2. pád artis = zručnost, umění; factum = čin, skutek, událost), synonymicky je užíván i pojem kulturní artefakt v kontextu jeho umělého vzniku v důsledku lidské činnosti nebo umělecký artefakt v kontextu určité oblasti umění.

A. je 1. jakýkoli materiální předmět zhotovený nebo modifikovaný lidskou činností v souladu s normami určité kultury. Původně byl tento pojem užíván v archeologických výzkumech. V těchto výzkumech jsou a. tříděny a seskupovány do kategorií, tříd, typů a variant. V archeologii se rozlišuje a. jednoduchý, kombinovaný a složený. Pokusy vytvořit z pojmu a. účinný nástroj systémově orientovaných výzkumů kultury se zabývá především současná anglická analytická archeologie a americká nová archeologie. Pojem se užívá i jako 2. označení pro všechny uměle vytvořené věcné kulturní objekty, mající samostatné funkční určení.

A. ve výtvarném umění. V průběhu 20. století pojem a. rychle pronikl i do sociální a kulturní antropologie, etnografie, historie a uměnovědy. Julian Huxley tento pojem identifikuje jako první. A-m rozumí 3. "věci včetně znalosti jejich použití, které umožňují existenci lidského rodu".

Podle Baleky lze a. ve výtvarném umění definovat jako 4. "smyslově konkrétní výtvor, u kterého je termínem zdůrazňován vedle záměrnosti prvek uměleckosti. Označuje díla z pomezí umění, u nichž není přiřazení do umění zcela jednoznačné z hlediska dobového estetického a uměleckého vědomí, platné klasifikace umění, kulturních a uměleckých tradic, vžité hodnotové soustavy a podobně." Viz i → umění.

Podle Richtera je a. 5. hmotný výsledek vědomé lidské činnosti, nebo úžeji 6. záměrně vytvořené, smyslově konkrétní umělecké dílo. Vždy jde o hmotný nositel určitého díla, které obsahuje navíc i estetickou funkci. Naproti tomu nezáměrnou činností může vzniknout (např. v přírodě) esteticky působivý jev, výtvor či útvar, nikoliv však a. Někdy je pojmem a. označováno i divadelní představení uskutečňující komunikaci s divákem a jeho recepci.

Podle Soukupa je a. 6. "jakýkoli materiální předmět zhotovený nebo modifikovaný lidskou činností v souladu s normami určité kultury". Původně byl pojem a. používán jen v archeologických výzkumech a sloužil k označení všech uměle vytvořených věcných kulturních objektů, majících samostatnou funkci. Později se rozšířil i do oblasti sociální a kulturní antropologie, etnografie, historie a uměnovědy.

Související pojmy: → artefakt kulturní, → kultura, → umění, → etnografie, → vzorec kulturní, → systém sociokulturní, → archeologie, → antropologie sociální, → antropologie kulturní, → etnografie, → historie, → uměnověda, → ekofakt.

L:
PETRUSEK, Miloslav. Velký sociologický slovník; Díl 1, A-O; Praha : Karolinum, 1996, 747 s.
BERNHARD, Marianne a kol. Universální lexikon umění: Architektura, fotografie, grafika, malířství, osobnosti, sochařství, umělecká řemesla. Praha : Grafoprint-Neubert, Knižní klub, 1996, 491 s.
KRAUS, Jiří, PETRÁČKOVÁ, Věra a kol. Akademický slovník cizích slov: A-Ž; Praha : Academia, 1998, 834 s.
BALEKA, Jan. Výtvarné umění: výkladový slovník: (malířství, sochařství, grafika). Praha : Academia, 2010. 429 s.
RICHTER, Luděk. Praktický divadelní slovník. Praha : DOBRÉ DIVADLO DĚTEM, 2008, s. 13, 207 s.
SOUKUP, Václav VODÁKOVÁ, Alena, HRDÝ, Ladislav. Sociální a kulturní antropologie. Praha : Sociologické nakladatelství, 1993, s. 74, 157 s.

Odkazy:
Obrazová databáze archeologických artefaktů. Katedra archeologie, FF ZČU Plzeň, přístup z: [1]

Mária Kolesárová 30.4.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Bludišťák, Joe Angrešt, Zofka777