Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Art protis

Textilní technika charakterem patřící do obasti netkaných textilií. Umožňuje realizaci netkaných nástěnných koberců. Technologie byla byl vyvinuta Výzkumným ústavem vlnařským v Brně jako československý patent. A. p. vzniká kladením vrstev česaného a barveného rouna na sebe. Lze experimentovat i s jinými materiály, např. s jutou, která má jiné optické vlastosti, příp. i s filmtiskem. Metoda umožňuje rychlou změnu návrhu na podkladu, což je u gobelínu nemožné. Mohérová vlákna jsou navíc průsvitná a dají se dělit i nanášet v různě silných vrstvách od mm až po 2 cm (síla určí sytost barvy). Nakonec se celá plocha zatíží, spojí žehlením a následně prošije řadou stehů v pravidelných vzdálenostech k podkladu na speciálním stroji.

Detail prošívání a. p. Světlana Kulíšková. Zdroj: svetlanakuliskova.com. Přístup z: [1]

Technologii vynalezli František Pohl, Václav Škála a Jiří Haluza v brněnské Vlněně v r. 1964. Poměrně jednoduchý technický postup byl využíván pro tvorbu monumentálních děl do interiérů veřejných budov. A. p. se stal i finančně dostupným artefaktem pro interéry domácností. A. p. může v architektuře zastupovat závěsný obraz nebo výrobně náročný gobelín.

A. p. má expresivní charakter - výrazné barvy vlněného rouna nahrazují cvým způsobem malířské barvy.

Technikou a. p. mezi prvními tvořili umělci Antonín Kybal, Vladimír Křečan, Jiřo Rajlich, Zdeňek Seydl, Jiří Trnka a Inez Tuschnerová, která ji využila i při tvorbě divadelních kostýmů.

A. p. se rychle stal populární technikou. Oceněn byl zlatou medailí v Montrealu na výstavě EXPO 67 i v Ósace r. 1973.

Související pojmy: → tapiserie, → gobelín, → kostým divadelní, → rouno, → barva, → malba, → obraz, → architektura, → interiér, → mohér, → filmtisk, → exprese, → experiment, → koberec, → výstava EXPO, → medaile, → textilie, → patent.

L: 50 let tapiserie ART PROTIS [on-line]. Syndikát novinářů jižní Moravy – BrnoŽurnál, 14. 11. 2015, © 2012–2017 [cit. 2017-9-1]. Dostupné z: <http://www.brnozurnal.cz/z-kultury/a50-let-tapiserie-art-protis/>. ŠTEIGLOVÁ, Taťána. Textilní slovník. Malý průvodce textilními pojmy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, s. 7. ISBN 978-80-244-4003-3.

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Quido Meruňka