Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Art informel (informální umění)

Pojem a.i. (též jen informel) je označením pro 1. umělecký směr, zařaditelný do oblasti abstraktního expresionismu, popř. deviantního umění; jde o neformální, nonkonformní, spontánní, iracionální a intuitivní typ umění, který se ve světě prosadil ve dvou poválečných dekádách 20. století. A.i. je určitým protipólem tradičního umění, tradiční výtvarné kompozice či přesného geometrického umění a vyjadřuje zejména vnitřní lidské a umělcovy pocity jako samotu, odcizení, hněv, hrůzu, vidinu zničení časem, nihilismus, skepsi, existenciální úzkost, devalvaci hodnot apod. Děje se tak pomocí improvizačních (informálních) technik, bez vnitřní potřeby estetizace. Někdy označován i jako 2. umění netvárnosti.

Pojem a.i. byl poprvé použit v knize francouzského uměleckého kritika Michela Tapié (Un Art Autre (Jiné umění), 1952), poté se tento směr rozšířil i do Německa, Itálie, Španělska, Japonska apod. Jeho ekvivalenty lze nalézt i v USA. Za hlavní představitele a.i. jsou považováni Jean Dubuffet a Hans Hartung.

A.i. je blízký i umění označovanému jako art brut (umění v surovém stavu), popř. i tachismus. Jako starší označení a.i. byl užíván i pojem art autre.

Vedle obrazů a kreseb lze v poslední době tento směr zachytit i v oblasti fotografie, kde vznikl i pojem fotoartinformel či fotografický informel (viz [1]).

Výsledné projevy a.i. jsou obecně blízké spontánním neškoleným výtvarným projevům dětí, prehistorických či primitvních národů, duševně nemocných nebo současným grafitti.

Související pojmy: → umění, → art brut, → graffiti, → estetika.

L: Artmuzeum.cz. Heslo Informel (Art Brut). Přístup z: [2]; abART. Heslo Informel. Přístup z: [3]; Great Artists. Art Informel. Přístup z: [4].

Eva Heřmanová 30.11.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt