Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Art-deco

(z franc. arts décoratifs)

Po Světové výstavě r. 1900 vzniklo uskupení francouzských umělců La Societe des artistes decorateurs (spolek dekorativních umění), které si kladlo za cíl udělat z Francie světovou velmoc v dekorativních uměních. Mezi zakladatele patřil mj. H. Guimard. R. 1925 spolek v Paříži uspořádal mezinárodní výstavu Exposition Internationale des Arts Decoratifs Industriels et Modernes, která udala tón novému, modernímu stylu zvaného A.-d. nebo také Moderní styl/Modern style (obě označení odvozena z názvu výstavy). Termín dekorativní umění se užíval od poslední třetiny 19. stol. Nahrazoval pojem „pokleslá umění“, který působil pejorativně. Posléze ztratilo spojení A.-d. přídech pokleslosti, ovšem obecně se rozšířilo až s knihou historika umění B. Hilliera Art Deco of the 20s and 30s.

Styl se stal široce oblíbeným a byl přenesen prakticky do všech aspektů života. Uplatnil se v architektuře, ale také interiérovém designu (zejména v nábytku), v módě, grafickém designu, šperkařství a částečně i ve výtvarném umění. Jednalo se o styl eklektický, čerpající z mnoha inspiračních zdrojů: umění afrického, aztéckého, z umění starověkého Egypta, ale také z futurismu a kubismu, konstruktivismu.

Pro styl jsou typické čisté tvary, harmonické proporce, rafinovaný dekor, živé barvy, geometricky či jinak stylizované ornamenty, zdůraznění struktury použitých materiálů. Styl podnítil vysoké umění k ústupu od akademismu směrem k vyjádření vztahu mezi čl. a světem.

Pažížská výstava v r. 1925 si ve světě dobyla velkou popularitu a ovlivnila další vývoj umění, především v U.S.A. Americká varianta a.-d. kladla důraz na estetiku strojů, byla výrazně geometričtější a modernější než francouzská. Styl zde byl poprvé aplikován na mrakodrapech. Nejznámější příklady jsou The Empire State Building a budova firmy Chrysler v New Yorku. Hybridní design mrakodrapů se uplatnil i v designu dalších předmětů (př. plastiky J. Storra). A.-d. byl aplikován i na některé interiéry (př. koncertní sál Racio City Music Hall v Rockefellerově centru; využity i materiály jako bakelit, lamináty, zrcadlové sklo, hliník, chrom). Z New Yorku se nový styl šířil do celých USA.

Moderní styl byl populární i v Evropě, uplatňoval se také při výstavbě mnoha biografů, takže se mu přezdívalo „styl Odeon“. Konec rozvoje tohoto unikátního moderního stylu byl zapříčiněn celosvětovou hospodářskou krizí a následným vypuknutím druhé světové války.

A. d. později ovlivnil pop-art, moderní architekturu a styl (hlavně pozdní 70. léta) a design.

Související pojmy: → design, → dekor, → ornament, → historik umění, → Výstava světová, → futurismus, → kubismus, → konstruktivismus, → pop-art.

L: SOURIAU, Étienne. Encyklopedie estetiky. Praha: Victoria Publishing, 1994, s.62, 63. ISBN 808560518x; DEMPSEYOVÁ, Amy. Umělecké styly, školy a hnutí: encyklopedický průvodce moderním uměním. 1. vyd. Praha: Slovart, c2002, s. 136–9. ISBN 8072094025. What is Art Deco? [on-line]. Reproduction Art Galery: Kent, Velká Británie [cit. 2012-4-20]. Dostupné na Internetu: < http://www.reproductionartgallery.com/art-painting/art-deco.html>.

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Quido Meruňka, Zofka777