Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Artěl

(z rus. артель = družstvo)

České uměleckořemeslné výrobní a prodejní družstvo. A. byl založen v Praze roku 1908 nastupující generací výtvarníků a teoretiků umění sdružených ve Spolku výtvarných umělců Mánes a okolo časopisu Umělecký měsíčník (J. Benda, V. H. Brunner, J. Konůpek, O. Vondráček, P. Janák, H. Johnová, M. Teinitzerová, V. V. Štech) na podnět bankovního úředníka A. Dyka. A. sdružoval největší osobnosti českého výtvarnictví. Družstevní forma znamenala vzájemné ručení, podporu a podíl na zisku. A. si brzy vytvořil širokou členskou základnu. Inspirací A-u byly Wiener Werkstätte; z finančních důvodů se však soustředil na návrhovou činnost a osvětu, prezentaci a zprostředkování prodeje prací členů a vlastní dílny neměl. Návrhy pod značkou „Artěl“ realizovaly externě různé firmy. Roku 1908 byla v Praze taktéž založena prodejna, v roce 1920 filiálka v Poděbradech.

Kromě navrhování a produkce „drobného umění pro všední den“ (menší užitné a dekorativní předměty ze dřeva, keramiky, kovů – bytové doplňky, móda, šperky apod.) vyvíjel i činnost osvětovou a propagační. Brzy svou činnost rozšířil i na navrhování bytových a komerčních interiérů. Cílem bylo dosažení účelnosti, krásy a úspornosti a vytvoření vlastního dekoru dle těchto zásad.

Působením P. Janáka a V. Hofmana převládala v letech 1911–1914 kubisticko-expresionistická orientace. Roku 1918 se sdružení připojilo ke snaze o vytvoření českého národního stylu, k dekorativismu 20. let. V letech 1927–1930, pod vedením J. Vondráčkové, byl A. ovlivněn funkcionalismem.

A. nejprve vyráběl výrobky ze skla dle návrhů J. Chochola, J. Kotěry, J. Plečnika atd., broušené a barevné vrstvené sklo navržené V. Rosipalem, keramiku od Janáka a šperky F. Javůrka a R. Stockara.

Stockar se stal roku 1915 vedoucím družstva. A. vyráběl i hodnotné pražské suvenýry, kupř. Krajcarovu číšku s obrazem Karlova mostu, Laudovu dózu, Vondrážkovy pražské karty, Špálovy hračky. V dalších letech představil A. tři interiéry na veletrzích (návrhy L. Machoně, R. Stockara, V. Hofmana).

Roku 1921 byl z finančních důvodů A. přeměněn na akciovou společnost. Výroba se rozšířila od roku 1922 o drobnou produkci dřevěných hraček (L. Sutnar), ale i o realizaci zakázek nábytkového zařízení velkých institucí (př. lázně Luhačovice, Štrbské Pleso, Sliač apod.) dle návrhů předních výtvarníků.

A. se s úspěchem účastnil domácích i zahraničních výstav (zejména mezinárodních výstav dekorativního umění v Monze roku 1923 a v Paříži roku 1925).

Následkem konkurence, především Svazu Českého díla, poklesla aktivita a nastal hospodářský úpadek. Definitivně A. zanikl v roce 1934.

A. se vždy snažil prosadit moderní výtvarné myšlení do oblasti užitého umění a kultivovat bytovou kulturu a životní styl; stal se součástí evropské moderny.

Související pojmy: → moderna, → umění užité, → kultura bytová, → Svaz Českého díla, → styl, → konkurence, → instituce, → výtvarník, → společnost akciová, → produkce, → suvenýr, → družstvo, → sklo umělecké, → šperk, → funkcionalismus, → dekorativismus, → kubismus, → expresionismus, → výstava, → propagace, → keramika, → interiér, → prezentace, → Spolek výtvarných umělců Mánes, → Měsíčník Umělecký, → teoretik umění, → Wiener Werkstätte, → řemeslo umělecké.

L: Artěl [on-line]. CZECHDESIGN.CZ o.s., Praha 1, 27.12.2008 [cit. 2013-12-4]. Přístup z: [1]; POCHE, Emanuel. Encyklopedie českého výtvarného umění. Praha : Academia, 1975, s. 39-40.

Anna Goldmanová 4.12.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Quido Meruňka, Zofka777