Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Arkána

(z lat. arcana = tajemství)

V hermetismu se používá slovo a. ve dvojím významu:

1. ve spojení s tarotem se 22 hlavních tarotových karet označuje jako velká a., dalších 56 malá a.

Počet karet velké a-y odpovídá stejnému počtu znaků hebrejské abecedy. Podle ní lze 22 karet velké a-y rozdělit do tří skupin: tři matky (1 – Mág, 13 – Smrt a nečíslovaný Blázen), sedm dvojitých – písmena s dvojí výslovností (2 – Papežka, 3 – Císařovna, 4 – Císař, 11 – Síla, 17 – Hvězda, 20 – Soud, 21 – Svět) a dvanáct jednoduchých písmen (5 – Papež, 6 – Zamilovaný, 7 – Vítěz, 8 – Spravedlnost, 9 – Poustevník, 10 – Kolo štěstí, 12 – Viselec, 14 – Mírnost, 15 – Ďábel, 16 – Pád veže, 18 – Dvě věže, 19 – Slunce). Dělení vychází z knihy Jecira. 56 karet malé a-y je rozděleno do 4 barev odpovídajících živlům – oheň, země, vzduch, voda. Každá skupina má 9 číslovaných karet od 2 do 10, dále 4 karty dvorské (páže, rytíř, královna, král) a jedno eso, které představuje čistý živel. Malá a. souvisí svým způsobem s fázemi Luny a z hlediska kabbaly s 28 génii a 28 protigénii lunární sféry.

2. ve spojení se spagyrií jako spagyricky zhotovené léčebné přípravky (termín zavedl patrně Paracelsus). Hermetičtí lékaři byli též nazýváni arkanisté nebo arkanologové. Podobně jako v tarotu se rozlišují velká a malá a. Velká a. se nazývají též elixíry. Podstatou těchto spagyrických a-n byly kvintesence, dle Paracelsa nemateriální, „duchovní“ podstaty složek přípravku. Spagyrické a-um - živá podstata - je fixována v očištěném těle rostlin, rozpustné materiální soli. Je to substance s velmi vysokou koncentrací universálních principů (merkur, síra, sůl). A-um je uloženo do kvalitních nápojů či potravin, v nichž se konzumuje. Nejvyšším a-em byl kámen mudrců či filosofů. G. W. Surya popisuje 7 a-n: essentia dulcis, pulvis niger, tinctura corralina, essentia antihypochondria, pulvis vitalis, pulvis solaris, balsamum minerale nigrum.

Významní spagyrici byli také John Reid, Pierre de Lasenic, František Kabelák.

Obecně se slovem a. označovaly tajné léky neznámého složení, a to i v hanlivém smyslu, protože obor přitahoval nejrůznější podvodníky.

Související pojmy: → rytíř, → genius, → kabbala, → tarot, → spagyrie, → kvintesence, → elixír, → hermetismus, → kámen mudrců, → substance.

L:
NAKONEČNÝ, Milan. Lexikon magie. Praha : Argo, 2009, s. 31–32.
MOUČKA, Ladislav. Apokalypsa a tarot: sedmdesát osm obrazů tarotu ve Zjevení svatého Jana. Praha : Půdorys, 2003, s. 17.
Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Díl druhý. Praha : Argo, 2002, s. 608.

Odkazy:
Spagyrie - malá alchymie rostlin [on-line]. Athanor: Ostrava [cit. 2014-12-9]. Přístup z: [1].

Anna Goldmanová 9.12.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Bludišťák, Echo, Zofka777