Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Arkáda

(z lat. arcus = oblouk). V architektuře oblouk spočívající na svislých podpěrách (sloupech nebo pilířích) nebo řada takovýchto oblouků – potom hovoříme o arkádové soustavě. Arkádová soustava je architektonicko-kompoziční útvar nahrazující plné zdivo. Tento útvar byl zvláště oblíbený v renesanci.

S a-ou. se setkáváme u:

• raně křesťanských a středověkých bazilik - mezilodní a-y. dělí vnitřní prostor chrámu (hlavní loď od bočních).

• klášterů – křížová chodba (též ambit) bývá tvořena a-mi., které propojují prostor chodby s rajským dvorem nebo nádvořím. Arkádový ochoz najdeme též u křesťanských bazilik a poutních kostelů.

• paláců a zámků (především renesančních) – arkádová soustava tvoří vnější nosnou konstrukci nádvorních chodeb. Hovoříme o arkádovém dvoře/nádvoří, o arkádovém zámku – specifický typ pozdně renesanční architektury, který se prosadil především na Moravě.

• přízemí budov nebo na celých průčelích budov (zejména v římském stavitelství). V Záalpí se a. v přízemí radnic a jiných veřejných, víceposchoďových budov nazývají podloubí.

• lidové architektury - a. se vyskytuje u arkádových náspí (zápraží), oken, podsíní a lodžií.

Profilované vystupující orámování oblouku se nazývá archivolta. Podpěry mohou být zděné nebo z jednoho kusu. Ze statického hlediska jsou velkému tlaku vystavena místa, kde oblouk dosedá na podpěru. Často se proto ke zpevnění používala ocelová táhla (viditelná nebo skrytá).

A. slepá – oblouky na pilastrech či polosloupech přisazené k plné stěně, členění zdi má pouze dekorativní účel. Užívala se v empírové, maurské a románské architektuře.

A. jako stavební prvek dala vzniknout útvarům jako arkádové okno, lodžie, sala terrena (obvykle 3 arkády), trpasličí galerie, triforium, serliána apod.

Související pojmy: → triforium, → galerie trpasličí, → pilastr, → serliána, → sala terrena, → architektura, → archivolta, → dekorativita, → bazilika, → sloup, → pilíř, → podloubí, → renesance, → klášter.

L: BLAŽÍČEK, Oldřich J. Slovník památkové péče: terminologie - morfologie - organizace. 1. vyd. Praha : Sportovní a turistické nakladatelství, 1962, s. 20; Brockhaus Enzyklopädie: in vierundzwanzig Bänden. Bd. 1, A-Apt. Mannheim: F.A. Brockhaus, 1986, s. 719. ISBN 3765311014; Arkáda. In: Encyklopedie architektury a stavitelství [online]. Václav Frolec [cit. 2013-4-10]. Přístup z: [1].

Anna Goldmanová 13.4.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Joe Angrešt, Zofka777