Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Areligiozita

A. (tj. nenáboženskost). Pojmem a. rozumíme vědomí a projevy nenáboženské orientace, chování a jednání, nezbožnost, nonreligioznost, absenci funkce náboženství v daném společenství lidí. Věcně tak lze pod tento pojem zahrnout jak lhostejnost k náboženství, odmítání náboženství i církví, odmítání církevních obřadů, nevíru v existenci Boha. Stejně tak jako u religiozity můžeme i u a. hovořit o její formální, vnější a reálné formě.

Související pojmy: → religiozita, → víra, → náboženství, → geografie náboženství, → agnosticismus.

L: HEŘMANOVÁ, Eva, CHROMÝ, Pavel a kol. Kulturní regiony a geografie kultury. Praha : ASPI, 2009, 348 s.

Eva Heřmanová 16.11.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777