Z Arts Lexikon
Verze z 22. 5. 2014, 16:29, kterou vytvořila Archer (diskuse | příspěvky) (== Archivolta ==)

Přejít na: navigace, hledání

== Archivolta ==

A. (z řec. archi = přední a it. volta = oblouk)je plasticky zdůrazněné čelo oblouku; členění je odvozeno z architrávu. Ojediněle se vyskytuje již v helénismu. Jedná se o typ klenby. V románské a gotické architektuře se používala k zaklenutí ústupovitých portálů. Stupňovité zalamování mělo jak konstrukční, tak estetický význam. Umožnilo výrazné rozšíření a optické zdůraznění i malého vstupního otvoru. Bývá zdobena ornamentálními reliéfy nebo malbou. U staveb ve venkovském prostředí a. rozumíme plastické zdůraznění tvaru oblouku profilací apod. Můžeme se s ní setkat především u profilovaných záklenků oken a dvěří, arkádových oblouků a klenutých bran.


L: Archivolta.Hrady [online]. Přístup z:[1]; Frolec, V., Čerňanský, M., Archivolta. Encyklopedie architektury a stavitelství. Lidová architektura [online]. Přístup z: [2]


Jana Vikukelova 22. 5. 2014, 18:29 (CEST)

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Archer, Arnost Jablkon, Joe Angrešt