Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Archivolta

(z řec. archi = přední, z it. volta = oblouk)

A. je plasticky zdůrazněné čelo oblouku; členění je odvozeno z architrávu. Ojediněle se vyskytuje již v helénismu. Jedná se o typ klenby. V románské a gotické architektuře se používala k zaklenutí ústupkovitých portálů. Stupňovité zalamování mělo jak konstrukční, tak estetický význam. Umožnilo výrazné rozšíření a optické zdůraznění i malého vstupního otvoru. A. bývá zdobena ornamentálními reliéfy nebo malbou.

U staveb ve venkovském prostředí a. rozumíme plastické zdůraznění tvaru oblouku profilací apod. Můžeme se s ní setkat především u profilovaných záklenků oken a dveří, arkádových oblouků a klenutých bran.

Související pojmy: → oblouk, → architráv, → helénismus, → klenba, → architektura, → architektura gotická, → portál, → ornament, → reliéf, → malba.

Odkazy:
FROLEC, V., ČERŇANSKÝ, M., Archivolta. Encyklopedie architektury a stavitelství. Lidová architektura [online]. Přístup z: [1].
Archivolta. Hrady [online]. Přístup z:[2].

Jana Vikukelova 22.5.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Archer, Arnost Jablkon, Joe Angrešt