Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Archiv Národní filmový

A.N.f. je příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR, je specializovaným archivem pro audiovizuální archiválie.

Jeho činnost je upravena v Zákoně č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů a řídí se současně Zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde je určen jako akreditovaný specializovaný archiv na základě §80 tohoto zákona.

Posláním A.N.f. je shromažďování, ochrana, vědecké zpracování a využívání audiovizuálních archiválií, dokumentujících národní filmovou produkci, vznik a vývoj filmového umění, život českého národa a významné světové události. A.N.f. v Praze patří k deseti nejstarším a největším filmovým archivům na světě.

Byl založen roku 1943 Českomoravským filmovým ústředím za účelem ochrany filmových materiálů před válečnými událostmi. Od roku 1946 je členem Mezinárodní federace filmových archivů FIAF (Fédération Internationale des Archives du Film). A.N.f. uspořádal tři kongresy FIAF (1958 Praha, 1980 Karlovy Vary, 1998 Praha). Na jaře 1968 zorganizoval ve spolupráci s FIAF ve Zlíně první mezinárodní seminář o identifikaci starých filmů. V roce 1997 se stal zakládajícím členem Asociace evropských cinematék ACE (Association des Cinémathèques Européenes). V roce 1992 se filmový archiv jako součást Československého filmového ústavu transformoval rozhodnutím ministra kultury ČR na samostatný a.N.f. Archiv má právo hospodaření s českými filmy, jejichž premiéra se uskutečnila do 31. 12. 1964.

Po roce 1995 archiv významně rozšířil své aktivity:

 • zřídil pracoviště orální historie (dnes obsahuje asi 3000 záznamů),
 • začal sbírat amatérské a rodinné filmy a audiovizuální (video) archiválie,
 • zřídil restaurátorské pracoviště pro písemné archiválie a plakáty,
 • zřídil digitální laboratoř pro písemné archiválie, plakáty, fotografie,
 • zapojil se do národních a mezinárodních programů (př. Kramerius, COLLATE, MIDAS, EFG),
 • začal vydávat vědecké katalogy Český hraný film a Filmovou ročenku.

Vydává souborné katalogy Český hraný film I–VI, Filmová ročenka, měsíčník Filmový přehled, čtvrtletník o teorii, historii a estetice filmu Iluminace, publikace v edici Knihovna Iluminace atd. a vydává publikace v oblasti audiovize. Za svou činnost archiv obdržel mezinárodní ocenění: 1993 Le Giornate del Cinema Muto (Pordenone] – stříbrná plaketa, 1995 UNESCO (Paříž) – Picassova a Miróova plastika. Generálním ředitelem organizace je M. Bregant.

A.N.f. nabízí zejména:

 • možnost využití českých (československých) filmů a filmových materiálů, zveřejněných do 31. 12. 1964, a materiálů soudobé dokumentace, včetně odborné spolupráce např. při vyhledávání osobností, tematické rešerše atd.,
 • zvláštní fond českých a zahraničních filmů pro projekce filmových klubů a občanských sdružení zabývajících se filmem,
 • možnost dobrovolného depozita existujících nebo nově vytvořených filmových děl, bezplatné uložení rozmnožovacích a zabezpečovacích filmových materiálů do trvalé archivní péče,
 • přístup ke sbírkám v rámci školních a výukových projekcí, případně jiné studijní a vědecké činnosti,
 • odborné konzultace, popř. odborná spolupráce na českých i zahraničních projektech z oblasti ochrany, zpracování, katalogizace, výzkumu, teorie a dějin filmu a filmových archiválií,
 • odborné publikace a.N.f.: souborné katalogy Český hraný film I - VI, Filmová ročenka, měsíčník Filmový přehled, čtvrtletník o teorii, historii a estetice filmu Iluminace, publikace v edici Knihovna Iluminace a další,
 • vlastní ediční činnost a.N.f. v oblasti audiovize.

V současné době a.N.f. pečuje o více než 150 milionů metrů filmu, 600 tisíc fotografií, 30 tisíc plakátů, 100 tisíc propagačních materiálů, rozsáhlý archiv českého filmu a filmovou knihovnu. Ročně nově zařazuje do svých sbírek okolo 3500 filmových materiálů.

A.N.f. provozuje promítací síň Ponrepo (Bio Konvikt) archivních a umělecky hodnotných filmů.

Každý producent jakéhokoliv českého audiovizuálního (filmového) díla má ze zákona povinnost nabídnout a.N.f. k odkoupení dvě nepoškozené kopie tohoto díla a to do 60 dnů od jeho prvního veřejného uvedení. Podrobnosti o oznamovací povinnosti výrobce a distributora kinematografického díla obsahuje § 7 zákona č. 496/2012 Sb.

Související pojmy: → archiv, → film, → průmysl audiovizuální, → archiválie, → organizace příspěvková, → plastika, → UNESCO, → MIDAS, → EFG, → COLLATE, → estetika, → teorie, → audiovize, → restaurování, → archiválie filmová, → plakát, → fotografie, → amatér, → premiéra, → kongres, → Asociace evropských cinematék (ACE), → seminář, → Federace filmových archivů, Mezinárodní (FIAF), → sbírka, → depositum, → fond, → rešerše, → sdružení občanské, → produkce, → publikace.

Odkazy:
Národní filmový archiv [online]. 2013 [cit. 2013-05-13]. Přístup z: [1]
Ministerstvo kultury ČR. [online]. [cit. 2013-05-13]. Přístup z: [2]
obecprekladatelu.cz [on-line]. Národní filmový archiv: Praha 1, © 2014 [cit. 2014-1-13]. Přístup z: [3]

Kateřina Babíčková 13.5.2013, Anna Goldmanová 14.1.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Kateřina Babíčková, Zofka777