Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Archiv (archives)

Pojem a. (z řeckého archeion = vládní dům, kde se uchovávají staré listiny) se užívá ve třech základních významech:

1. Organizace zajišťující shromažďování, uchovávání, ochranu, evidenci a využití písemností, dokumentů a jiných informačních zdrojů, které souvisí s činností fyzických nebo právnických osob. Může jít o formuláře, soupisy, mapy a další ikonografický materiál, v omezené míře i o knihy, časopisy a různé brožury. V případě uchování dat na elektronických médiích se hovoří o archivu dat, resp. o databance.

2. Výsledek archivační činnosti, resp. místo uložení materiálů neboli archiválií. Archiválie jsou rozčleněny do fondů podle jednotlivých původců, přičemž většina a. uchovává materiály od různých původců a vytváří tak specifický archivní fondy. Materiály od jednoho původce jsou obvykle členěny z praktických důvodů podle časových vrstev.

3. V užším slova smyslu představuje a. agendu či fond určité organizace, vztahující se obvykle k tomu, s čím se již aktuálně nepracuje a co má být uchováno pro pozdější využití. Materiály, které jejich původce stále používá, jsou uchovávány v jeho spisovnách nebo v pomocných, přechodných a. Materiály státních organizací a společenských institucí bývají předávány časem do státních a. Archivní dokumenty fyzických osob zůstávají obvykle po dlouhou dobu v držení rodiny (v tzv. rodinném a.) nebo ve sbírkách specializovaných badatelů.

V soudobém českém archivnictví se a. z hlediska jeho funkcí vymezuje jako informační instituce, která shromažďuje archiválie podle územní nebo věcné příslušnosti za účelem jejich trvalého a bezpečného uchování, jejich odborného zpracování a jejich zpřístupňování pro vědecké, správní, hospodářské a kulturní využití.

V ČR se vyskytují a. okresní, a. podnikové, a. společenských organizací, historické a. šlechtických rodů, a. zemské, a. soudní, a. policejní a a. vojenské. Samostatné a. mají parlamenty.

L: LINHART, Jiří, VODÁKOVÁ, Alena. Velký sociologický slovník; Díl 1, A-O. Praha : Karolinum, 1996, 747 s.; Národní archiv. [on-line], přístup z: [1]

Související pojmy → ikonografie, → databáze starých a historických map, → databáze vedut.

Mária Kolesárová 20.6.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Zofka777