Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Architektura socialistická (socialist architecture)

Anastylóza. Před objektem templu v Mladé Boleslavi sestavena část gotického ostění oblouku. Díly jsou sepnuty v konstrukci z kovových prutů. Zdroj: [1]
Anastylóza. Před objektem templu v Mladé Boleslavi sestavena část gotického ostění oblouku. Díly jsou sepnuty v konstrukci z kovových prutů. Zdroj: [2]

A.s. lze definovat jako 1. architekturu vzniklou v Česku v období vlády Komunistické strany Československa, tj. mezi lety 1948-1989. Vymezit ji nicméně lze i pomocí periodizace jednotlivých dílčích typických období. A.s. v tomto pojetí pak tvoří 2. architektura vzniklá v socialistickém údobí a odlišená dekádami (periodami) padesátých, šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých let.

Do a.s. nelze ale započítavat obyčejnou výstavbu, nazývanou někdy jako "industrializovanou architekturou" (typizace a prefabrikace stavebních konstrukcí a zařízení) či "architekturou bez architektů". Rozdíl mezi architektonickými díly a běžnými stavbami lze spatřovat v tom, že u architektonických děl jde především "o záměr tvůrce uspokojit nejenom hmotné, ale též duchovní nároky uživatelů navrhovaných stavebních děl či sídel. Musí proto usilovat o soulad a rovnováhu všech jejich potřeb nejúčinnějšími soudobými prostředky hmotnými, technickými i uměleckými." (Nový) U architektonických děl jde tedy o určitou unikátní koncepci, nápaditost, umělecký projev apod.

Periodizace socialistické architektury:

a.s. padesátých let nebyla bohatá na rozvoj architektonického umění, neboť prioritní byla potřeba bytové výstavby; architektura byla ovlivněna a omezována ideologicky. Padesátá léta jsou synonymem pro socialistický realismus, pro který se vžila pejorativní zkratka SORELA. Typickým příkladem může být hotel International v Praze – Podbabě (viz [3]). (Masák)

a.s. tzv. "zlatých let šedesátých" byla ovlivněna uvolňováním poměrů a režimu, v dané dekádě působilo několik generací architektů, vznikaly a zanikaly architektonické ateliéry (např. liberecký SIAL), vznikala svěží, zajímavá a rozmanitá díla. První generační skupinu tvořili architekti, kteří měli za sebou významnou tvorbu už před první světovou válkou (funkcionalisté F. Cubr, V. Hilský); druhou skupinu tvořili architekti, kteří začali projektovat brzy po skončení druhé světové války (K. Hubáček, J. Šrámek, V. Machoninová, V. Machonin) a byli velmi kritiční vůči architektonické tvorbě padesátých let. Třetí skupinu tvořili žáci funkcionalistů, kteří získali vzdělání až válce a začali tvořit až na přelomu padesátých a šedesátých let (M. Masák). (Beneš, Ševčík)

a.s. sedmdesátých let lze charakterizovat dokončováním projektů započatých v předchozí dekádě (v Praze např. brutalistický hotel Intercontinental (1967–1974) nebo budova Národního (Federálního) shromáždění (1961-1971)). S mezinárodními architektonickými vlivy lze spojovat používání moderních materiálů jako kov, sklo a beton a výsledné budovy podniků Motokov (1974-1977), Kovo (1974-1977), obchodní dům Kotva (1970-1974), Dům bytové kultury (1975-1979) a Palác kultury (1979-1981) v Praze apod. (viz [4]). (Šťastný)

a.s. osmdesátých let lze charakterizovat jako směs oficiální a uvolněnější tvorby (u výstavby sportovních hal, např. zimní stadion v Praze-Holešovicích, na Výstavišti), nicméně s celkovou převahou rezignace a někdy až architektonického úpadku (v oblasti výstavby rodinných domů) v souvislosti s typizací a omezenou dostupností stavebních materiálů a technologií.

Související pojmy: → architektura, → architekt, → realismus socialistický, → priorizace měst, → SIAL, → funkcionalismus, → brutalismus.

L: MASÁK, M. Tak nějak to bylo. Praha : KANT, 2006, s. 15; BENEŠ, Ondřej, ŠEVČÍK, Oldřich. Architektura 60. let: "zlatá šedesátá léta" v české architektuře 20. století. Praha : Grada, 2009, s. 84; BAŠE, J. a kol. Česká architektura 1945-1995. Praha : Obec architektů, 1995; NOVÝ, Otakar a kol. Soudobá architektura ČSSR. Praha : Panorama, 1980, s. 75; ŠŤASTNÝ, Petr. Socialistická architektura a její místo v současné společnosti. Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, bakalářská práce, 2010, 75 s. Přístup z: [5].

Eva Heřmanová 7.2.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Zofka777