Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Architektura sociální

1. S.a. z hlediska sociálního by se dala zjednodušeně popsat jako proces budování sociálních spojení. Základ tohoto slovního spojení se odvíjí z principů sociologie, jde zde o jistou skupinu lidí – komunitu. Tato komunita pak vytváří sociální spojení; vztah mezi dvěma lidmi, kteří si vyměňují informace. Jelikož každý člověk má těchto vztahů více, vytváří se celá sociální síť. Tyto sítě mají danou strukturu; podle toho, jak je která struktura navržena a jak se dále vyvíjí, hovoříme o její architektuře.

2. S.a. z hlediska marketingového má velký význam v technologii a tvorbě nástrojů pro sociální média, hodně odvětví jako marketing, design, PR (public relations) a komunikace ve firmách jsou založeny na konceptu plánování, založení a zkoumání sociální komunity. Tyto procesy spolu se zpětnou vazbou chování dané komunity vytváří určitou s.a.

V oblasti organizace firmy se s.a. používá jako nástroj pro udržení dlouhodobých zájmů firmy, kdy se daná skupina lidí vede tak, aby byla později schopna samostatně fungovat a dále se rozvíjet. Nejběžnější použití s.a. najdeme na sociálních sítích.

Lidem, kteří nejen ve firmách zkoumají a upravují lidské jednání různými workshopy a programy se pak říká sociální architekti.

3. S.a. v oblasti architektury označujeme stavby určené pro sociálně slabší občany, občany v důchodovém věku a další občany v nouzi; patří sem také různá další zařízení, přizpůsobená požadavkům těmto skupin. Jsou to například domovy důchodců, domy s pečovatelskou službou, bydlení pro mladé, bydlení pro matky s dětmi atd.

Související pojmy: → sítě sociální, → architektura, → plánování komunitní, → komunita, → média sociální.

L: [1]

Petra Ryšavá 8.1.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777