Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Architektura románská

A.r. v rámci románského slohu je datována v rozmezí 11.-13. století a lokalizována v západní Evropě, kde v této době probíhala poslední fáze christianizace. Jak napovídá již jeho název, sloh čerpá inspiraci z antické kultury.

Charakteristické typy staveb. V rámci christianizace byly stavěny především dva typy kostelů - baziliky (obdélníkové stavby členěné sloupovím minimálně do tří lodí) a rotundy (jednoduché stavby kruhovitého půdorysu s kuželovitou střechou). Pokud byly stavěny světské stavby, byly to především hrady, které sloužily zejména jako pevnosti, proto byl kladen velký důraz na jejich obranný systém a opevnění.

Charakteristické znaky staveb. Kámen, malta, mohutné zdi, apsida, valená klenba, křížová klenba, trámový strop.

Malířství. V malířství se v rámci románského slohu uplatňují především nástěnné malby, rozvíjí se též malba desková, v knižní malbě se jako materiál používá oslí pergamen a zlato. Typickým námětem jsou výjevy z Bible.

Související pojmy: → architektura, → christianizace, → antika, → kostel, → bazilika, → rotunda, → hrad, → pevnost, → fortifikace, → apsida, → klenba valená, → klenba křížová, → strop trámový, → malba nástěnná, → malba desková, → malba knižní, → pergamen, → Bible.

Odkazy:
Wikipedie.cz. Heslo Románská architektura [online], přístup z: [1].
Wikipedie.cz. Heslo Románský sloh [online], přístup z: [2].

Petra Řeháková 23.5.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Arnost Jablkon, Rehak, Zofka777