Z Arts Lexikon
Verze z 11. 1. 2013, 18:32, kterou vytvořil Quido Meruňka (diskuse | příspěvky) (Architektura postmoderní)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Architektura postmoderní

Postmodernizmus byl v architektuře přítomen od šedesátých let 20. století. Charakteristickou pro a.p. byla snaha rozšířit škálu odkazů a významů, které by architektura mohla zprostředkovat a které do té doby modernizmus potlačoval. V modernizmu se čím dále tím více ukazovala jeho omezená schopnost nést určité významy a pracovat s kontexty.

A.p. byla specifickou odpovědí architektů na tuto situaci. Jako kritika modernismu ale byla a.p. spojena i s politickými a společenskými projevy nespokojenosti, které se objevily v téže době. Inspirativní zdroje a.p. zahrnovaly jak historickou architekturu, tak i populární kulturu a spojovala je snaha vytvořit pluralistickou formu i pluralistický význam. Zámerom a.p. bylo také vrátit architekturu místu, tradici a společenství.

Prvním a nejvýznamnějším představitelem a.p. byl Robert Venturi, který představil architekturu bohatou symbolikou, vrstvením, dvojznačností či víceznačností a iluzí, přičemž se odvolával na historickou literární kritiku. Klíčovými stavbami a.p. jsou Dům Vanny Venturiové navržený Robertom Venturim nebo i Státní galerie ve Spolkové republice Německo navržená Jamesem Stirlingem.

Související pojmy: → architektura, → postmodernismus.

L.: MELVIN, J. ...IZMY. Ako rozumieť architektúre. Bratislava : Slovart, 2006.

Zuzana Pitková, Eva Heřmanová 11.1.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Quido Meruňka, Zofka777