Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Architektura, drobná sakrální

A.d.s. je souhrnný název pro objekty církevní lidové architektury. Tyto objekty jsou umístěny nejčastěji ve volné krajině či v intravilánech obcí. Primárně byly kapličky, boží muka a křížky předměty každodenní religiozity, mementem, že Bůh nás obklopuje a připomenutím smrtelnosti a nutnosti zbožného a správného života. Jsou významným prvkem lokální kultury a posilují spjatost místních obyvatel s lokálním prostorem. Viz též heslo → památka drobná, → památka sakrální.

Jedná se o boží muka, kapličky, křížky, křížové cesty, báby, smírčí kříže a poklony.

Boží muka - drobná stavba ve tvaru sloupu, pilíře, někdy se stříškou, s výklenkem na obraz, reliéf nebo sošku, na vrcholu často opatřená křížkem, stojící volně v krajině, na rozcestí nebo na veřejném prostranství uvnitř obce. (Vařeka, Frolec) Původní podoba božích muk představovala pouze sloup symbolizující ten, u něhož byl z rozhodnutí Piláta Pontského bičován Ježíš Kristus. (Hájek)

Kaplička (z lat. capella) - drobný sakrální objekt, zasvěcený k uctívání Boha, Panny Marie a světců. Obvykle se setkáváme s kaplemi návesními, které plnily funkci malého kostelíka k místní pobožnosti. Kaple bývají situovány na významných místech – na vrších či u pramenů, poutní místa. (Vařeka, Frolec)

Křížová cesta - výtvarně zpracovaný popis událostí (obvykle ve formě čtrnácti zastavení), které se podle starokřesťanské tradice odehrály během cesty Ježíše Krista od soudního stolce Pilátova až na jeruzalémské popraviště – horu Kalvárii. Křížová cesta v přírodě bývá zbudována jako řada kaplí nebo božích muk a vede často do kopce. V nejvyšším bodě je umístěn kříž jako 12. zastavení.

Bába (v nářečí) - kamenný, hrubě tesaný kříž u cesty, plnící funkci mezníku.

Smírčí kříž - zpravidla nižší masívní kamenný kříž, který byl zřizován v 15. a 16. století z trestu za spáchaný zločin. Stojí obvykle na místě, kde k takové události došlo. Na některých smírčích křížích je vytesán vražedný předmět (kopí, meč, sekera aj.), letopočet a později i nápis zaznamenávající událost. (Vařeka, Frolec)

Poklona (v nářečí, jižní Morava)- 1. jednoduchá kaple členěná na čelní straně vpadlinou nebo nikou (obdoba božích muk na Moravě), 2. (nář. vých. Čechy) kaple, od níž je v dohledu významný poutní kostel; tu se procesí před příchodem do chrámu naposled zastavovalo ke společné modlitbě a krátkému odpočinku před vykročením na poslední úsek cesty. (Vařeka, Frolec)

Související pojmy: → kultura lokální, → architektura, → architektura lidová, → muka boží, → kaplička, → kaple, → křížek, → kříž smírčí, → cesta křížová, → krajina, → krajina kulturní, → intravilán, → memento, → pobožnost, → tradice, → nika, → modlitba, → kostel poutní.

L:
HÁJEK, P. Zděná boží muka v jižních Čechách. České Budějovice : Národní památkový ústav, 2009.
HÁJEK, T., BUKAČOVÁ, I. Příběh drobných památek (Od nezájmu až k fascinaci). České Budějovice : Jaroslav Bárta, Studio JB, 2001.
PALOUŠOVÁ, Z. Kamenná boží muka v jižních Čechách a přilehlé Moravě. České Budějovice : Národní památkový ústav, 2009.
SÁDLO, J., POKORNÝ, P., HÁJEK, P., DRESLEROVÁ, D., CÍLEK, V. Krajina a revoluce. Významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny českých zemí. Praha, Malá Skála, 2005. VAŘEKA, J., FROLEC, V. Lidová architektura. Praha : Grada Publishing a.s., 2007.

Ninakra 1.6.2015

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Ninakra, Zofka777