Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Archeologie industriální (industrial archaeology)

Termín a.i. (synonymicky průmyslová archeologie) představuje speciální obor, který se zabývá popisem a zkoumáním jednotlivých druhů nástrojů a strojů, výzkumem jednotlivých výroben, manufaktur a továren, výzkumem těžebních oblastí a dále i urbanismem a životním prostředím celých průmyslových areálů, v nichž v minulosti dominovalo určité výrobní odvětví, např. těžba, hutnictví, strojírenství, textilní výroba nebo doprava. Pojem a.i. pochází z padesátých let 20. století.

Podle Charty průmyslového dědictví jde o interdisciplinární metodu studia veškerých hmotných a nehmotných dokladů, tj. dokumentů, artefaktů, stratigrafie a staveb, lidských sídel a přírodních nebo urbanizovaných krajin, které vznikly pro účely industriálních procesů nebo jako jejich důsledek.

V Česku došlo k založení oboru a.i. na půdě Technického muzea v Brně; v současnosti se průmyslovou archeologií zabývá Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze, které je taktéž v letech 2011-2015 hlavním řešitelem projektu programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní identity NAKI MK ČR s názvem Industriální topografie České republiky (viz [1]).

Související pojmy: → dědictví průmyslové, → topografie industriální, → krajina industriální, → architektura industriální, → Charta průmyslového dědictví, → konverze, → adaptace památky, → renovace památky, → artefakt, → Národní databáze brownfieldů CzechInvest, → brownfields.

Eva Heřmanová 1.4.2013, Jan Sommer 18.8.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, MONUDET, Zofka777