Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Archanděl

Nejvyšší andělé, tzv. Velká světla a nositelé božích milostí. Andělé vyšší třídy či kůru; ve výčtu devíti kůrů andělských zaujímají a-é místo osmé. V křesťanské mytologii a umění vystupují jako okřídlené bytosti. Jejich počet i jména kolísají zejména v apokryfních spisech, v nichž se zmiňuje i sedm a-ů (viz freska v kostele S. Angeli v Palermu. Z mnoha obrazů byla jejich jména odstraněna poté, co papež počet 7 a-ů neschválil. Pro katolickou církev si svůj význam podrželi pouze 4 a-é: Gabriel, Michael, Rafael, Uriel (Ariel). Ve východní církvi jsou označovaní jménem a svatozáří. V západní cirkvi jsou odlišeni atributy, které naznačují na jejich poslání a postavení.

  • Gabriel – a. narození a inkarnace, posel zvěstování. Vede duše do pozemského zrození. Zachariášovi zvěstoval narození Jana Křtitele, Marii narození Ježíše. Jeho atributem je liliový květ jakožto symbol čistoty a žezla. A. narození a inkarnace. za jeho vlády bylo v novověku uvést lidstvo plně do pozemských poměrů, a to se plně zmocňuje Země. Člověk se pod jeho vedením stává „pouhým“ pozemšťanem.
  • Michael – a., který odvádí z pozemského světa zpět k duchovnímu; vůdce trestajícího nebeského vojska (Apokalypsa A. Dürera); též a., který vyhnal ohnivým mečem Adama a Evu z ráje. Je zmiňován již v knize Daniel. Bojuje proti drakovi, zosobňuje temné a nepravé síly. Je zobrazován ve zbroji, s mečem a kopím. Byly mu zasvěcovány chrámy na starých pohanských kultovních místech, zejména návrších (chrám sv. Michaela v Olomouci, vybudovaný na slovanském žárovišti). Vedle ohnivého meče bývá zobrazováni s váhami, na kterých po smrti váží dobré a zlé v lidské duši. Jeho kult prosazovala zejména protireformace. A. Michael byl rovněž průvodcem duší do ráje, pročež mu byly zasvěcovány hřbitovní kaple. Jeho úkolem je vytrhnout lidi příliš silnému zpozemštění, které bylo úkolem Gabielovým.
  • Rafael – ochránce poutníků. Jeho atributem proto byla poutnická hůl a brašna. Je předobrazem představy strážného anděla, která vznikla v 17. stol. a ve výtvarném umění se rozvinula v 19. stol.
  • Uriel/Ariel / Orifiel– „oheň boží“. Jeden z nejmoudřejších a-ů; učil Mojžíše Thoru, přinesl lidem kabbalu, varoval Noeho před potopou... strážný a. Kristova hrobu. Bývá zobrazován ve výjevech Kristova zmrtvýchvstání nebo u jeho prázdného hrobu. Pomáhá k intelektuálnímu vhledu, proaktickým řešením, tvůrčím impulsům. Je také zván a-em lásky. Inspiruje lidi při mezních situacích, pomáhá najít cestu a řešení.

K nejvyšším a-ům, které církev upozadila, patří:

  • Samael/Chamuel – ovládá činnost všech andělských skupin. usilování o skutečné mistrovství
  • Anael/Haniel, Aniel, Hanael – v křesťanství anděla světla, ale i noci. V jiných náboženstvích je znám také jako anděl lásky a věrnosti, někdy nazýván také „anděl mnoha životů“.
  • Zachariel/Zadkiel – ztělesňuje boží dobrotu a soucit. Rozděluje boží požehnání a zprostředkuje boží milost. Působí při hojení ran a stavby buněk. Pomáhá lidem, kteří sešli z cesty.

Podle angelologie sedm a-ů se střídají ve svém působení na lidstvo jako celek. Společně uspořádávají celou jednu epochu (např. staroegyptskou, antickou kulturu atd. – vždy přibližně 2100 let). Každý z nich působí samostatně po asi 350 let. A. který zrovna vládne, vystoupí ze sféry a-ů, na úroveň prasil, odkud působí jako inspirující duch času přítomnosti, jako vůdčí génius doby. Jeho působení má větší moc a šíři. A-é využívají své „vlohy“ ku prospěchu celého lidstava.

Epochy a-ů a jehich příslušnost k planetám Michael 300–200 př. n. l. | Slunce Uriel 200 př. n. l. – 150 n l. | Saturn Anael 150–500 | Venuše Zachariel 500–850 Jupiter Rafael 850–1190 | Merkur Samael 1190–1510 | Mars Gabriel 1510–1879 | Luna Michael od 1879 až 3. stol. 3. tisíciletí.

Tyto skutečnosti jsou známé již od středověku; psal o nich např. Agrippa z Nettesheimu, později Rudolf Steiner; v současnosti se v našem kulturním okruhu angelologii věnuje Emil Páleš (Angelológia dejín).

Počet a-ů se v jednotlivých náboženství liší a liší se i výklady jejich poslání a působení. V kabbale najdeme dále např. jména: zmiňuje dále např. Jophiel/Oriphiel, Aquariel, Anthriel, Valeoel, Perpetiel, Omniel, Metatron, Melchizedek, Barachiel/Barkiel, Barakel, Jeremiel, Sandalphon, Zaphkiel/Cassiel, Lucifer, Raziel/Raguel.

Související pojmy: → křesťanství, → judaismus, → církev, → anděl, → kultura, → náboženství, → středověk, → angelologie, → inspirace, → génius, → epocha, → impuls, → hrob, → atribut, → protireformace, → kaple, → kabbala, → slovanství, → chrám, → kult, → obraz, → svatozář, → apokryf, → mytologie, → freska, → kůr, → apokalypsa, → sféra,

L: BALEKA, Jan. Výtvarné umění: výkladový slovník (malířství, sochařství, grafika). Praha : Academia, 1997, s. 26–7. ISBN 8020006095; Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Díl druhý. Praha : Argo, 2002, 822 s.; ALBRECHT, Angelika Dorothea. Mein Engelbuch. Norderstedt: BoD – Books on Demand, 2014, 176 s. ISBN 3734738652; SCHROEDER. Hans-Werner. Andělé a lidé. Praha: Grada, 2010, 208 s. ISBN 978-80-247-3190-2.

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Zofka777