Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Arabeska

(z it. arabesco = ornament v arabském stylu, nástěnná ornamentální malba se stylizovanými motivy)

1. původně helénistický plochý ornament ze souměrně komponovaných akantových rozvilin. A. se užívala jako výzdoba vlysů u řeckých chrámů, v byzantské architektuře, v italské renesanci, neoklasicismu a neorenesanci, v rokoku ve štuku. Tvarově bohatší a živější je groteska, v islámském umění se užívala plošná a stylizovanější maureska.

V malbě a užitém umění se tak nazývá ornament vyznačující se prorůstáním rostlin a abstraktních zakřivených motivů. Svůj původ má u helénistických řemeslníků pracujících v Malé Asii. A. nejprve obsahovala motivy ptáků v naturalistickém prostředí. Když a-u přejali muslimští řemeslníci kolem roku 1000, vysoce se z náboženských důvodů formalizovala; byly odstraněny postavy zvířat a lidí. A. se stala nezbytnou součástí dekorativní tradice islámské kultury.

V Evropě se a-y používaly od raného středověku až do 19. století k výzdobě iluminovaných rukopisů, stěn, nábytku (jako intarziové náplně), zámečnických výrobků a keramiky. Byly obvykle komponovány z kroutících se větviček naturalisticky nebo abstrahovaně podaných, přičemž součástí byly i lidské postavy a různé obludy.

Italští renesanční mistři se inspirovali starověkými římskými štuky a sádrovými modely nalezenými v tamějších hrobkách. Kamenné a-y se vytvářely od 15. století, a-y malované najdeme např. na otevřených galeriích nebo loggiích (vyzdobil je G. Romano a Raphaelovi žáci). Z luxusních prací ve stříbře na severu Itálie přešly a-y na majoliku (Urbino), brnění (Milán), tapiserie (Florencie) a iluminované rukopisy (Mantova).

Renesanční arabesky se vyznačovaly širokým spektrem prvků (lidské bytosti, zvířata, ptáci, ryby, květiny v nápaditých nebo fantastických scénách, často s velkým úponky vinné révy, stuhami apod.). S příchodem baroka a arabesková výzdoba ztratila na oblibě. V polovině 18. století, s objevy dalších a-ek v Herculaneu, přišly ještě jednou nakrátko do módy. S příchodem empíru však jejich éra definitivně skončila.

2. v literatuře menší povídkový útvar s překvapivou pointou. Tento žánr byl oblíben v 19. století. Psaly se v něm sociálně laděné příběhy s glosátorským nádechem. Charakteristický byl smysl pro detail; jednotlivé události a příhody byly popisovány ornamentálně až filigránsky – samotný pojem odkazuje právě na ornament zvaný a. Stejně jako bývá spletitý ornament (a.), může být spletitá i a. literární (složitý vzor slovního vyjádření). A protože se v ornamentu někdy vyskytují fantastické bytosti, může být i literární a. příběhem fantastickým, nadpřirozeným (viz. N. GogolArabeski, 1935). E. A. Poe sbíral uspořádal některé ze svých příběhů pod názvem Grotesky a arabesky. A-y u nás psal J. K. Tyl Tyl, J. Arbes (Předměstské arabesky), J. Neruda (Arabesky), S. Čech (Povídky, arabesky a humoresky). Dnes se píší podobné útvary též, ale již se tak nenazývají.

3. v hudbě drobná, nenáročná skladba, většinou pro klavír. Př. R. Schumann: – Arabeske v C, Op. 18; J. SibeliusArabesque, Op. 76/9; B. MartinůSedm arabesek pro violončelo a klavír (1931).

4. v baletu postoj na jedné noze s druhou nohou zanoženou a napjatou.

Související pojmy: → balet, → hudba, → literatura, → architektura, → glosa, → ornament, → humoreska, → povídka, → filigrán, → pointa, → empír, → spektrum, → loggie, → štuk, → hrobka, → galerie, → tapiserie, → rukopis, → iluminace, → středověk, → starověk, → intarzie, → naturalismus, → keramika, → majolika, → maureska, → groteska, → chrám, → renesance, → rokoko, → akant, → umění užité.

L:
PAVERA, Libor, VŠETIČKA, František. Lexikon literárních pojmů. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2002, s. 10.
arabesque. Encyclopædia Britannica [on-line databáze]. Encyclopædia Britannica (UK): London [cit. 2015-4-26]. Přístup z: [1], [2]
DUDÁK, Vladislav, POŠVA, Rudolf, NEŠKUDLA, Bořek. Encyklopedie světové architektury: od menhiru k dekonstruktivismu. Praha : Baset, 2002, s. 25.
KRAUS, Jiří. Nový akademický slovník cizích slov A-Ž. Praha : Academia, 2007, s. 69.

Anna Goldmanová 5.5.2015

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Zofka777