Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Apsida

Apsida – čelní a boční pohled. Zdroj: BRYCH, Vladimír. České hrady, zámky a tvrze
Apsida, kostel sv. Vavřince. Želina, část obce Rokle v okrese Chomutov. Zdroj: Wikimedia Commons. Autor: Petr Kinšt, 2015. Přístup z: [1]
Třebíč-Podklášteří, bazilika sv. Prokopa, velká apsida, okres Třebíč. Zdroj: Wikimedia Commons. Autor: Nostrifikator, 2006. Přístup z: [2]
Apsida dřevěného kostelíka s ambitem, Pale, Bosna a Hercegovina. Zdroj: Wikimedia Commons. Autor: Martin Brož, 2006. Přístup z: [3]
Pražský hrad, bazilika sv. Jiří, apsida. Zdroj: Wikimedia Commons. Autor: Jim Milles, 2006. Přístup z: [4]
Chrám svaté Sofie v Kyjevě, Ukrajina. Apsida chrámu s ikonostasem a mozaikou sv. Bohorodičky – Oranty. Zdroj: Wikimedia Commons. Autor: neznámý, 2005. Přístup z: [5]
Apsida s ciboriem. Katedrála sv. Tryfona, Kotor, Černá Hora. Zdroj: Wikimedia Commons. Autor: Hons084, 2009. Přístup z: [6]
Apsida v ruinách starého kostela v obci Верхоречье (Verhorechje) na Krymu. Zdroj: Wikimedia Commons. Autor: Павел Можаев, 2010. Přístup z: [7]

(z lat. absis, apsis = výklenek, z řec. hapsis = oblouk, zaoblení, obloha)

1. v římských thermách, bazilikách a chrámech půlkruhový výklenek zaklenutý konchou, umístěný v čele hlavního prostoru. A. sloužila k umístění soch bohů či významných osobností. Poprvé byla uplatněna v chrámu Venuše Genetrix za vlády G. I. Caesara.

2. chórový závěr – půlkruhový nebo podkovový závěr křesťanského kostela, v němž je umístěn oltář. Polokruhový tvar a-y vznikl z tvaru uskupení kněžstva kolem biskupa při církevních obřadech. Z téhož důvodu se a. nazývá slovem chór.

A. bývala honosně umělecky vyzdobena, podlaha a stěny často obkládány mramorem, koncha pokryta figurální mozaikou (zpočátku na modrém, později zlatém pozadí). Častý námět této výzdoby byl žehnající Vykupitel na rajském pahorku se 4 řekami, obklopen apoštoly. Pod hlavním obrazem bývá úzký pruh s Kristem jako beránkem. A. zevně vystupuje z těla chrámové stavby (např. rotundy) a je obvykle kryta půlkuželovou stříškou. V tomto smyslu se užívala již od 5. století a rozšířila se zejména v románské architektuře, kde sloužila jako presbyterium. V raně křesťanské a předrománské architektuře byly a-y zřizovány nejprve jen v západní části lodi. Později je orientována zpravidla k východu.

V románském slohu se uzavíraly menšími a-mi i příční lodi a zdobily se figurálními malbami (např. chrám sv. Jiří na Hradčanech). V přechodné době byl přeměněn půlkruh v mnohoúhelník (obyčejně 3 strany osmistěnu. Polygonálním zakončením celého chóru v gotickém slohu zanikla a. coby samostatný stavební článek – a. a chór splynuly v chórovém závěru. K a-ě se připojil chór, vzniklý prodloužením vlastní a-y tak, že se mezi oba prostory vložil článek o stejné či větší šíři (odsazená a.) – před a-u se vložilo jedno či více travé.

3. a-y v astronomickém smyslu (z původního významu kola či zakřivení klenby) jsou body eliptické dráhy planet, v nichž těleso má největší či nejmenší vzdálenost od centrálního bodu (ohniska elipsy). Pro planety a komety se a-y nazývají perihélium (přísluní) a afélium (odsluní); pro Měsíc slovou a-y perigeum (přízemí) a apogeum (odzemí). Obě a-y spoujeje „čára a-d“.

Související pojmy: → klenba, → chór, → chrám, → travé, → gotika, → sloh románský, → křesťanství, → malba nástěnná, → socha, → thermy, → bazilika, → obřad, → oltář, → ciborium, → ikonostas, → kostel, → koncha, → mramor, → mozaika, → biskup, → apoštol.

L:
DUDÁK, Vladislav, POŠVA, Rudolf, NEŠKUDLA, Bořek. Encyklopedie světové architektury: od menhiru k dekonstruktivismu. Praha : Baset, 2002, s. 23–24.
SYROVÝ, Bohuslav. Architektura: naučný slovník. Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1961, s. 15.
BLAŽÍČEK, Oldřich J., KROPÁČEK, Jiří. Slovník pojmů z dějin umění: názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění. Praha : Odeon, 1991, s. 19.
Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Díl druhý. Praha : Argo, 2002, s. 550.
BRYCH, Vladimír. České hrady, zámky a tvrze. Praha : Ottovo nakladatelství, 2006, 851 s.

Anna Goldmanová 6.5.2015

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Fantomas, Zofka777