Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Antropologie umění

Pojem a.u. označuje subdisciplínu antropologie, jež se zabývá transkulturním výzkumem umělecké tvořivosti v oblasti hudby, tance, divadla, malířství, sochařství apod. V rámci a.u. je rozvinuta zejména oblast antropologie výtvarného a užitého umění (plastiky, sochy, reliéfy, rytiny, malby, ozdoby, šperky, zbraně, ceremoniální předměty, keramické, košíkářské a textilní výrobky, zdobení lidského těla aj.). A.u. se zajímá jak o materiály a výrobní postupy, tak zejména o symbolické významy spojené s náboženskými aj. funkcemi.

A.u. se také zabývá otázkami postavení umělců v jednotlivých kulturách, charakterem umělecké tvorby (individuální vs. kolektivní), funkcí vs. estetickou hodnotou uměleckých artefaktů, rozlišením mezi uměním a řemeslem, kreativitou a inovací, postradatelností a nepostradatelností umění, vznikem, úpadkem a přechodným zánikem umění, spojitostmi se smyslovým vnímáním apod.

Související pojmy: → umění, → umění užité, → design, → artefakt, → vnímání.

L: DOHNALOVÁ, Marie, MALINA, Jaroslav. Slovník antropologie občanské společnosti. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2006, s. 53-54, 778 s.

Eva Heřmanová 3.10.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777