Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Antika

Výraz pochází z latinského slova antiquus neboli starobylý. A. označujeme historickou éru vývoje Středomoří, a to především starověkého Řecka a Říma, trvající přes 2000 let. Kolébkou a. je Řecko, na které později navazují Římané, kteří vytvořili z malého městského státu Imperium Romanuum. Antické období se vyznačuje rozvojem starověké literatury, výtvarného umění, vědy a filosofie. Hodnoty v této éře vytvořené, později spojené s židovsko-křesťanskou tradicí, definovaly základ evropské civilizace. Antickým ideálem je harmonie těla i ducha – Kalokagathia, všeobecný soulad, krása a ctnost.

Počátek a. datujeme do 15.-16. století př.n.l., jedná se o období krétské a mykénské civilizace. V 12.-9. století př.n.l. dochází k úpadku středomořských civilizací. V období 7.-6. století př.n.l. se rozvíjejí řecké městské státy – tzv. Polis. 5. století př.n.l. nazýváme klasické období. Do této éry spadají řecko-perské a peloponéské války. V klasickém období (resp. mezi lety 443-429 př.n.l.) je antická civilizace na vrcholu, z této doby pocházejí nejcennější díla filosofů Platóna a Sókrata, dramatiků Sofokla a Aristofana či sochaře Feidia. Porážkou spojených řeckých obcí u Chairóneie v roce 338 př.n.l. začíná Helénistická doba, která trvá až do dobytí Egypta Římany v roce 30 př.n.l. Koncem a. nejčastěji chápeme rok 476 n.l., kdy zaniká Západořímská říše.

Později v 16.-18. století se pojmem a. označují umělecká díla či soubory památek, v této historické době vzniklých.

Helénismus označuje kultury, které se rozvíjely na základech klasického období Řecka. Tento termín definoval německý historik Droysen v 19. století, na základě toho, jak Řekové sami sebe nazývali - Hellénes.

Související pojmy: → civilizace, → památka.

Zdroje: DIDEROT. Velká všeobecná encyklopedie, 2000, ISBN 80-902723-2-0; ŠEVČÍK, Oldřich. Architektura historie umění. Praha : Grada Publishing, 2007, ISBN 978-80-247-2032-6.

Katařina Hirschová 9.5.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Xhirk00, Zofka777