Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Anticipace

A. (z lat.) značí předjímání, předzvěst, předvídání. 1. a. ve filosofii; značí předběžné přesvědčení, že něco, co nebylo dokázáno, je pravda; Kant chápal a. jako apriorní předzkušenostní poznání předmětu; 2. a. v hudbě; předjímka (opak průtahu), tj. akordický tón, který je součástí akordu na těžké době, ale zní již v akordu předchozím na době lehké; 3. a. v gramatice; záměna slovosledu, kdy jedno slovo (zpravidla podmět či předmět) přesuneme z věty vedlejší do věty hlavní za účelem zvýraznění významu tohoto slova; 4. a. v genetice; jev, při kterém se určitý znak objevuje v mladších generacích dříve, než tomu bylo u generací starších; 5. v psychologii; určité očekávání, předpoklad, dohad či hypotéza významně působící na náladu a jiné psychické děje a celkově i na duševní stav člověka; 6. v sociologii; je a. chápána jako způsob chování podmíněný snahou o dosažení určitého cíle nebo i statusu, tj. jako anticipující socializace (tzn. jde o aktivní přebírání postojů, názorů, norem, hodnot, chování či životního stylu určitého jedince, resp. určité sociální skupiny (např. subkultury) jakoby "v předstihu" člověkem, který by se chtěl svému vzoru přiblížit nebo který by se chtěl stát členem této referenční sociální skupiny. Anticipující socializace může mít i jen povrchnější podobu pouhého přebírání vnějších znaků určité osoby (mluvy, oblékání, gest, módy apod.).

L: Ottova encyklopedie obecných vědomostí (CD-ROM, 2.díl); Kolektiv autorů a konzultantů. Ilustrovaná encyklopedie. Praha : Encyklopedický dům, spol. s.r.o., 1995; Lecyklopaedia. Heslo Anticipace. Přístup z: [1]; HEŘMANOVÁ, Eva, PATOČKA, Jiří. Regionální sociologie, sociologie prostoru a prostředí. Praha : Oeconomica, 2006. 117 s.

Související pojmy: → efekt demonstrační, → hodnota kulturní, → subkultura, → móda.

Tereza Vytisková, Eva Heřmanová 17.12.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Quido Meruňka, Zofka777