Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Antependium

Stříbrnými plíšky, korálky a perličkami bohatě vyšívané antependium zobrazující postavy Krista, apoštolů a světic; zhotoveno kolem roku 1300 pravděpodobně pro hradní kapli chebskými klariskami. Zdroj: [1]
Novodobé antependium, Altar Rosary Society, Cansas City, USA, 2011. Zdroj: [2]

(z lat. ante = před a pendere = viset)

A.je prestižní zdobená opona nebo vyšívaný závěs zakrývající přední stranu obětního stolu oltáře. A. se používá se již od středověku - gotiky, největšího rozmachu ale jeho užívání dosáhlo v období baroka. Motivy zobrazovanými na a. byli různí světci, ale i církevní hodnostáři či donátoři. V současné době jsou užívána i a. se skromnější výzdobou, někdy jednobarevná, viz [3] nebo [4]. Synonymicky je pro tuto oltářní přikrývku občas užíván i pojem antipendium (anti = proti), v závislosti na postavení pozorovatele vůči oltářní mense.

Související pojmy: → opona, → oltář, → kostel, → památka církevní, → středověk, → baroko, → donátor, → mensa oltářní.

Eva Heřmanová 20.10.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777