Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Ansámbl

(z francouzského ensemble = spolu)

A. je širokým pojmem z oblasti hudby, který se prolíná všemi jejími oblastmi, a to jak oblastmi klasické hudby, tak i oblastmi hudby populární. V širším smyslu znamená 1. společnou hru nebo zpěv několika instrumentalistů nebo zpěváků/vokalistů. V užším pojetí a-u se jím myslí 2. malé hudební těleso, ve kterém jsou jednotlivé nástroje/typy lidských hlasů zastoupeny jedním hráčem/zpěvákem, který samostatně hraje/zpívá jednotlivý part dané skladby.

A-y lze základně dělit na dva typy. Prvním typem je instrumentální ansámbl, který se skládá pouze z hudebních nástrojů. Druhý typ a-u, ve kterém spolu zpívají pouze zpěváci bez nástrojů, se nazývá vokální ansámbl. Existují ale i smíšené a-y zpěváků a instrumentalistů.

Instrumentální a-y nabývají několika konkrétních podob. V oblasti klasické hudby se jedná o komorní orchestry/ansámbly. Nejčastěji se vyskytují kvartety (tj. čtyři nástroje) a to buď smyčcové (dvoje housle, viola a violoncello) nebo dechové dřevěné (flétna, hoboj, klarinet, fagot), dechové žesťové (dvě trumpety, pozoun a tuba), případně dechové saxofonové (sopránový saxofon, altový saxofon, tenorový saxofon, barytonový saxofon). Rozšířené jsou také kvintety (5 nástrojů) nebo různá dua (2 nástroje), tria (3 nástroje) atp. V oblasti jazzové hudby se nejčastěji vyskytují jazzová tria (klavír, bicí, kontrabas / jiný jazzový nástroj) nebo jazzové kvartety (trio je doplněno o lesní roh).

Vokální a-y v nejširším smyslu mohou nabývat podobu pěveckého sboru, v užším smyslu pak opravdovou podobu a-u, kdy jsou jednotlivé pěvecké party zastoupeny právě jedním zpěvákem, jak je uvedeno výše. V čele vokálního a-u stojí sbormistr.

V oblasti opery se pojmem a. rozumí společný zpěv několika sólistů, sboru a orchestru, který uzavírá jeden akt nebo celé dílo.

Související pojmy: → hudba, → zpěv, → sbor, → sbormistr, → sbor pěvecký, → repertoár, → zpěv sborový, → opera, → orchestr

L:
VYSLOUŽIL, Jiří. Hudební slovník pro každého. Vizovice : Lípa, 1999.
SADIE, Stanley (ed.). The New Grove Dictionary of Music And Musicians. London : Macmillan Publishers Limited, 1980.

Aneta Dlasková 20.12.2016

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Ann22, Zofka777