Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Animismus

A. je 1. víra v nehmotné síly (nadpřirozené bytosti, duchy, přízraky) a v oživující princip (duši), které tvoří duchovní složku všech objektů vnějšího světa. Tato víra je základem náboženství přírodních národů v různých částech světa (severoameriční a brazilští indiáni, domorodci na Nové Guinei, Aboriginalové v Austrálii) a jejich představ o životě, smrti a fungování světa; a. vznikl na základě výkladu nevysvětlitelných jevů. Základem a. je víra, že vše na zemi je živé, vše má svoji duši a určitou moc. V rámci a-u jsou nadřazovány a vyčleňovány osoby, které komunikují s duchy, nadpřirozenými bytostmi, kosmickými silami. Příroda je ovládána zlými a dobrými silami, přičemž dobré síly je třeba si naklonit a před zlými silami je třeba se chránit (→ amulet). Podle a-u žije duše zemřelého dále, může se i reinkarnovat (→ reinkarnace).

V oblasti psychologie je pojem a. užíván i pro 2. způsob myšlení dítěte předškolního věku, spočívající s tom, že dítě přisuzuje neživým věcem a obecně i světu vlastnosti živých bytostí.

V dnešní době se k a-u hlásí několik desítek miliónů lidí a jejich počet narůstá a to i ve vyspělých zemích, kde se lidé chtějí víc přiblížit přírodě, respektují léčitele, kteří užívají léky, prostředky a nástroje alternativní medicíny. Jestliže a. chápeme jako představu o existenci nemateriálních, duchovních bytostí a víru v možnost člověka stýkat se s nimi, a. je častým prvkem i všech současných náboženství.

Související pojmy: → princip, → aura, → náboženství, → kult, → totem, → totemismus, → tradice, → spiritualita, → spiritismus, → mystérium, → magie, → národ přírodní, → šaman, → amulet, → reinkarnace, → mýtus, → mythologie, → svatyně, → oběť, → obětiště.

L:
WOLF, Josef. Poslední svědkové pravěku. Praha . Svoboda, 1970, 242 s.

Odkazy:
Wikipedie. Heslo Animismus. Přístup z: [1].

Eva Heřmanová 20.3.2015

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777