Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Animalismus

(z lat. animal = zvíře)

A. představuje zobrazení zvířat v raných obdobích uměleckého vývoje; člověk–lovec k nim měl mimořádně těsný vztah determinovaný existenčními zájmy. Důležitost zvířete pro lidskou sebezáchovu v této vývojové fázi (mladší doba kamenná, společnost lovců) se odrazila v identifikaci (ztotožnění) člověka se zvířetem, jeho silou a schopnostmi, v magických praktikách majících zajistit úspěšný lov (jeskynní malby), v kultu zvířat (totemismus). A. přinesl do výtvarného umění realistické a stylizované malířské, sochařské a kreslířské podání zvířat.

Související pojmy: → identifikace, → magie, → malba jeskynní, → kult, → totemismus, → realismus, → stylizace, → malba, → socha, → kresba.

L:
BALEKA, Jan. Výtvarné umění: výkladový slovník (malířství, sochařství, grafika). Praha : Academia, 1997, s. 384–385.

Xdoha00 14.5.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Xdoha00, Zofka777