Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Angel investor

A.i. (v češtině bez ekvivalentu) je pojem označující podnikatele, doktory, právníky či podobně významné osoby, kteří mají veliký finanční kapitál a jsou zainteresováni v investování do zpravidla začínajících projektů (startupů), ale i již zaběhlých firem. Jako protislužbu za vložené peníze získávají vlastnický podíl ve firmě, případně konvertibilní dluhopis.

Výhody získání a.i-a pro vlastní projekt jsou zřejmé, kromě peněz pro vznik či rozšíření projektu se mohou tito investoři podělit o cenné know-how. Nevýhodou je, že vlastník obvykle přijde o 10 – 50 % podílu podniku a může se stát, že se jeho projekt začne ubírat jiným směrem, než by si představoval.

K tomu, aby se člověk mohl stát oficiálním a.i-em, platí následující pravidla. Na americkém trhu se uplatňují zákonné podmínky na celostátní úrovni, které stanovuje U.S. SEC (Securities and Exchange Commission). Pro získání akreditace je nutné mít čistý finanční kapitál ve výši minimálně 1 milionu USD a vydělávat alespoň 200 tis. (300 tis. dohromady s manželkou) USD. V Evropě platí tzv. Směrnice o trzích finančních instrumentů (MiFID - The Markets in Financial Instruments Directive) představená Evropskou komisí v roce 1999. K tomu, aby byl člověk autorizovaným investorem, musí dodržet alespoň 2 z následujících podmínek.

  • 1. Investor musel v předchozích 4 čtvrtletích provést alespoň 10 významných (částka není blíže specifikována) transakcí/1 čtvrtletí na relevantním trhu.
  • 2. Investor musí držet finanční prostředky ve výši převyšující 500 tis. Eur.
  • 3. Investor pracuje nebo alespoň 1 rok pracoval ve finančním sektoru na profesionální pozici.

V Evropě dále existuje několik organizací sdružujících a.i-y, jako např. EBAN (European Business Angel Network), BAE (Business Angels Europe) či TBAA (Business Angels Association – Turkey), které poskytují členům různé výhody. Celosvětově působí také americká platforma AngelList, která sdružuje jak a.i-y, tak tzv. „startupisty“.

Důležité je také odlišit tzv. venture kapitalisty a a.i-y. Zatímco venture kapitalista používá k investování firemní kapitál, a.i. používá kapitál vlastní a zpravidla v menších částkách.

Související pojmy: → startup, → kapitál, → projekt, → know-how, → investice, → investor, → autorizace, → vlastník, → dluhopis, → organizace, → platforma.

L:
Getting Started With Angel Investing. Entrepreneur [online]. © 2016 [cit. 2016-01-20]. Přístup z: [1]
Investor Bulletin: Accredited Investors. Investor.gov [online]. 2013 [cit. 2016-01-20]. Přístup z: [2]
Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council. EUR-Lex.europa.eu [online]. 2004 [cit. 2016-01-20]. Přístup z: [3]
FAQ. Difference between Angel Investors & Venture Capital. The Business Angel [online]. © 2016 [cit. 2016-01-20]. Přístup z: [4]

DavidN 20.1.2016

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

DavidN, Zofka777