Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání
 
Řádka 16: Řádka 16:
 
Procesy estetizace a anestetizace již dnes nelze oddělit. '''A.''' není ničím vnějším vůči estetice, ale vyrůstá v jejím nitru. Umění může využívat '''a-u''' pro opětovné budování citlivosti vůči estetickým podnětům.  
 
Procesy estetizace a anestetizace již dnes nelze oddělit. '''A.''' není ničím vnějším vůči estetice, ale vyrůstá v jejím nitru. Umění může využívat '''a-u''' pro opětovné budování citlivosti vůči estetickým podnětům.  
  
Súvisejúce pojmy: [[estetika]], [[umění]], [[umění moderní]], [[moderna]], [[umění postmoderní]], [[postmoderna]], [[vkus]], [[média]], [[autenticita]], [[kultura]], [[ready-mades]]
+
Súvisejúce pojmy: [[estetika]], [[umění]], [[umění moderní]], [[moderna]], [[umění postmoderní]], [[postmoderna]], [[vkus]], [[média]], [[autenticita]], [[kultura]], [[readymade]]
  
L:
+
L: <br>
MISTRÍK, E. ''Estetický slovník.'' Bratislava : Album, 2013.  
+
MISTRÍK, E. ''Estetický slovník.'' Bratislava : Album, 2013. <br>
WELSCH, Wolfgang. ''Estetické myslenie.'' Bratislava : Archa, 1993. Filozofia do vrecka.  
+
WELSCH, Wolfgang. ''Estetické myslenie.'' Bratislava : Archa, 1993. Filozofia do vrecka. <br>
  
 
Michaela Krchová 29.12.2016
 
Michaela Krchová 29.12.2016

Aktuální verze z 31. 12. 2016, 20:47

Anestetika

Termín z oblasti estetiky Wolfganga Welscha. A. je stavem, v němž je rušena schopnost cítit, způsobuje necitlivost ve smyslu ztráty, přerušení nebo nemožnosti senzibility na všech úrovních (od fyzické otupělosti až po duchovní slepotu).

A. není anti-estetická, tzn. že nezavrhuje dimenzi estetického; není ani ne-estetická, tzn. že se nekvalifikuje podle estetických kategorií jako negativní a nespojuje se ani s tím, co není estetické, a tedy s tím, co nemá vztah k estetickým otázka a co by bylo esteticky neutrální.

A. problematizuje elementární vrstvu estetického, jeho podmínku a hranici. Anestetizácia se realizuje z důvodu ušetření lidí v kontextu estetických útrap, ale i slastí (například u stoiků). Díky médiím lidé ztrácejí kontakt s autentickou realitou, která se stává neautentickou, sekundární a bezbarvou => anestetizácia vůči původní realitě je negativním důsledkem vzestupu tele-reality. Estetická narkotizace mediálního světa způsobuje sociální desenzibilizaci - platí zde zákonitost: čím více estetiky, tím více anestetiky.

Anestetizace označuje procesy znecitlivění vůči estetickým podnětům, které se jako důsledek všeobecné estetizace a důsledek vlivu médií rozšiřují v moderní kultuře v posledních sto letech.

A. se dělí na tři epochy:

  • 1. metafyzika (od začátku filozofie do 18. století) – důraz na anestetiku (člověk by se měl odvrátit od smyslových vjemů k nadsmyslovým vjemům; Platón, Aristoteles, Stoici; paradox => není možné zcela se zbavit smyslového, není možná totální anestetizace;
  • 2. moderna (od 18. do 20. století) – důraz na estetiku; ideálne bytí lze dosáhnout pouze úplnou estetizací; Baumgarten, Schiller, Hegel; a. pouze jako označení deficitu, jako znak utlačované společnosti; svobodu lze dosáhnout pouze v estetice;
  • 3. postmoderna (epocha naší přítomnosti) – snaha sloučit estetiku a a.; spojení, vzájemná souhra a propletenost estetiky a a-y; snaha zviditelnit jednu věc znamená potlačit věc jinou a učinit ji neviditelnou => aisthesis neprobíhá bez anaisthesis; Marcel Duchamp a ready-mades = prototyp moderní anestetiky, protože tato volba nebyla diktována estetickou slastí, ale vznikla reakcí vizuální indiference při absenci dobrého nebo špatného vkusu; postmoderní umění => komplexně zdvojený pohyb estetiky a a-y; umění by mělo rozvinout „kulturu slepé skvrny“ = anesteticky akcentovaná estetika by se stala školou toho, co je odlišné – blesk, porucha, odcizení by byly její základní kategorie; minimal art => maximum anestetiky při minimálních estetických vkladech; dekonstruktivní architektura => umění jako instance anestetického v protikadu k dráždivé senzitivitě společnosti zaměřené na osvojování.

Procesy estetizace a anestetizace již dnes nelze oddělit. A. není ničím vnějším vůči estetice, ale vyrůstá v jejím nitru. Umění může využívat a-u pro opětovné budování citlivosti vůči estetickým podnětům.

Súvisejúce pojmy: → estetika, → umění, → umění moderní, → moderna, → umění postmoderní, → postmoderna, → vkus, → média, → autenticita, → kultura, → readymade

L:
MISTRÍK, E. Estetický slovník. Bratislava : Album, 2013.
WELSCH, Wolfgang. Estetické myslenie. Bratislava : Archa, 1993. Filozofia do vrecka.

Michaela Krchová 29.12.2016

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Michaela Krchová, Zofka777