Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Anastylóza

Anastylóza. Před objektem templu v Mladé Boleslavi sestavena část gotického ostění oblouku. Díly jsou sepnuty v konstrukci z kovových prutů. Zdroj: [1]

Pojem se používá hlavně v oblasti památkové péče; pojmem a. se označuje metoda nebo způsob 1. obnovy památky sestavením zachovaných částí do původní podoby; nově složeny tak mohou být např. rozvaliny staveb.

Podle Peka je a. jednoduše 2. znovuvztyčení, tj. jde o obnovu zříceného a zachovaného objektu nebo jeho částí sestavením a osazením na své původní místo. Metoda a. je hojně využívána zejména archeology ve středomořských lokalitách.

Související pojmy: → památka kulturní, → pseudopamátka, → ruina, → ruinofilie, → konzervace, → konsolidace, → autenticita.

L: BALEKA, Jan. Výtvarné umění: Výkladový slovník (malířství, sochařství, grafika). Praha : Academia, 1997, s. 18; PEK, Tomáš. Stavební památky. Praha : Wolters Kluwer, 2009. 214 s., s. 84-85.

Andrea Svitáková 15.10.2012, Tomáš Pek 3.2.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Quido Meruňka, Svitáková, Zofka777