Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Amfora

Amfory. Archeologické muzeum, Pula, Istrijský poloostrov, Chorvatsko. Zdroj: [1]
Skleněné figurky s motivem amfory. Zdroj: [2]
Tradiční řecká amfora s výzdobou neznámého autora "Penthesilea". Zdroj: [3]
Amfora jako cíl sportovního potápění. Zdroj: [4]
Amfory jako dekorativní květináče. Komercionalizace tradice (tvaru, symbolu). Zdroj: [5]

(z řec. amforeus [amf- = z obou stran; foreó = nosím], tj. nádoba upravená k nesení z obou stran)

1. druh řecké vázy s patkou, zdola nahoru se rozšiřující, s hrdlem zúženým, s vejčitou bání a dvěma svislými uchy. Tvar nádob byl proměnlivý, ucha někdy byla ozdobená volutami nebo maskami. A-y byly často malované; v nezdobených zásobnicových a-ách , mnohdy se značkovanými uchy (kolek), sloužily k dopravě a uchování vína, oleje, ale také k nakládání a konzervování potravin. Otvor se uzavíral korkovou zátkou, zalepenou smolou nebo sádrou s nápisem o obsahu, s datem, popř. i jménem výrobce nebo značkou. Větší a-y bez patky měly dno zahrocené; jím byly zapichovány do země anebo se opíraly o stěnu. Nálezy uch nádob jsou důležitým archeologickým pramenem pro dějiny antického obchodu.

Vedle a. hliněných se zhotovovaly též a. z lepšího materiálu, např. z mramoru, ze skla atd. (např. tzv. a. Sósibiova, zhotovená z parského mramoru, dnes v Louvru, pochází přibližně z počátku římské císařské doby).

V helénismu se vyráběly v jižní Itálii veliké nádherné a-y, které se stavěly jako pomníky na hroby. Z a-y se vyvinula později peliké.

Speciální kategorií jsou tzv. panathénajské a-y s olejem z posvátných oliv (morťai), které byly odměnou vítězům v závodech o svátku Panarhénají. Vítěz dostával takovýchto a-r 6–140. Tradičně se na nich udržovala černý figurální výzdoba: na přední straně Athéna ve zbroji s napřaženým kopím stojící mezi dvěma sloupy, na nichž bývají jako emblémy kohout, sova, váza atd., na zadní výjev z příslušného závodu (jindy také scény musické). Tyto a-y pocházejí z doby před pol. 6. stol. př.n.l. až do pozdního helénismu. Pro 4. stol. jsou přesně datovány jménem archonta epónyma.

2. dutá míra pro tekutiny o objemu 26,2 l.

V současné době je pojem a. užíván pro názvy sportovních a zájmových klubů, pláží, hotelů, restaurací, vzdělávacích center apod.; novodobě vyráběné a-y se užívají nejčastěji v zahradní architektuře (dekorativní květináče, nádoby na vodu). Motiv a. je velmi častý i ve vizuálním umění.

Související pojmy: → archonti, → epónym, → helénismus, → emblém, → malířství vázové, → mramor, → patka, → sloup, → archeologie, → pramen archeologický, → voluta, → maska, → peliké, → pomník, → scéna.

L: SVOBODA, Ludvík. Encyklopedie antiky. Praha : Academia, 1973, s. 51; BAHNÍK, Václav. Slovník antické kultury. Praha: Svoboda, 1974, s. 41–42; Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Díl druhý. Praha : Argo, 2002, s. 557; Wikipedia. Heslo Penthesilea painter. Přístup z: [6] + [7].

Anna Goldmanová 18.9.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Joe Angrešt, Quido Meruňka, Zofka777