Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Amfiteátr (amphitheatre)

1. římská nezastřešená stavba eliptického půdorysu pro hry a zápasy s arénou uprostřed a stupňovitě se zvyšujícím hledištěm; římský Vespasiánův a. byl určen i pro naumachie (námořní bitvy), protože celou arénu bylo možno proměnit v obrovské umělé jezero; 2. obecně používaný název pro přírodní scény a stupňovitě uspořádaná divadelní či filmová hlediště.

Slovo a. pochází z řeckých slov amfi = kolem a theatron = divadlo.

Nejstarší a., jenž byl postaven na počátku 1. stol. př.n.l., se dochoval v Pompejích. Nejznámějším a. je Koloseum v Římě (původně nazýván Amphitheatrum Flavium). Bylo vybudováno mezi lety 70 – 80. Jeho kapacita byla asi 50 000 diváků. Delší osa Kolosea měla délku 188 m a kratší 156 m.

Související pojmy: → architektura, → půdorys, → scéna, → hlediště, → jeviště, → divadlo, → naumachie.

L: TROJAN, Raoul, MRÁZ, Bohumír. Malý slovník výtvarného umění. Praha : Fortuna, 1996. ISBN 80-7168-329-9, s. 14. Amfiteátr. In: Wikipedie [online]. 2013 [cit. 2013-05-14]. Přístup z: [1]

Olga Vančurová 15.5.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Olga Vančurová, Zofka777