Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Amerikanizace (americanization)

Pojem a. v prvotním významu označoval 1. integraci indiánů a přistěhovalců z Evropy do americké společnosti ve smyslu porozumění a přijetí hodnot a principů amerického života; v současnosti je pojem užíván zejména pro 2. šíření a přejímání amerických zvyklostí a institutů realizované nejčastěji v oblasti finančního a kapitálového trhu, bankovnictví, trhu s nemovitostmi ale i v dalších oblastech jako je hodnotová orientace, konzumní životní styl, stravovací návyky, marketingové, reklamní a volební kampaně aj.; toto šíření a přejímání se děje do okolních nebo jiných částí světa; pojem lze také chápat obecně (makroregionálně), tj. jako a. světa ve smyslu 3. podřizování se ekonomickému, politickému a kulturnímu vlivu USA; v sociologii jde o 4. příklad akulturace, tj. rychlé změny jedné či více kultur pod vlivem kultury jiné. (Petrusek)

Jako konkrétní příklady a. lze uvést hollywoodskou produkci filmů (akční filmy, sitcomy) a seriálů zastiňující zpravidla domácí produkci v jiných zemích; celosvětově rozšířenou existenci provozoven rychlého občerstvení (McDonald´s, KFC, Pizza Hut) a obřích zábavních parků (Disneyland); šíření amerických symbolů (vlajka, mrakodrapy, socha Svobody); hudby (rock´n´roll), módy (modré džíny) a svátků (Sv. Valentýn, Halloween, Santa Claus) do neamerického prostředí; v politické sféře lze pak jako příklad a. uvést rozšíření metod politického marketingu vzniklého právě v USA (a. volebních kampaní).

A. v druhém, třetím i čtvrtém významu je chápána a hodnocena velmi rozporuplně. Synonymicky k a. bývá používáno i o něco širšího pojmu westernizace nebo metaforického neologismu coca-colonization (tj. kokakolonizace, dle celosvětově z USA vyváženého artiklu Coca-Coly).

Související pojmy: → globalizace, → globalizace kulturní, → McDonaldizace, → disneyfikace, → orientace hodnotová, → inovace kulturní, → Hollywood, → marketing politický, → film akční, → sitcom, → kultura masová, → kultura populární, → difúze inovace, → vzorec kulturní, → svátky globalizované, → tradice, → imperialismus kulturní, → diplomacie kulturní, → soft power, → westernizace, → modernizace, → konzumerismus, → postmodernismus, → simulakrum, → spektákl, → hyperrealita, → atrakce.

L: TICHÝ, Luboš. Globalizace, integrace a vývoj práva. In: KABELE, Jiří, MLČOCH, Lubomír. Institucionalizace (ne)odpovědnosti, globální svět, evropská integrace a české zájmy I. Praha : Karolinum, 2001, s. 123-139; PETRUSEK, Miloslav. Společnosti pozdní doby. Praha : Sociologické nakladatelství SLON, 20067, s. 63, 459 s.; RITZER, George. Mcdonaldizace společnosti. (Výzkum měnící se povahy soudobého společenského života). Praha : Academia, 1996, s. 18, 176 s.; TOMANDL, Jan. Amerikanizace a americký styl života v českých reklamách, kulturní důsledky. Zlín : Universita tomáše Bati ve Zlíně, diplomová práce, 2010, 156 s., [online], přístup z: [1]; Institut politického marketingu. Slovník politického marketingu. Heslo Amerikanizace. [online], přístup z: [2].

Eva Heřmanová 15.1.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Zofka777