Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Amenita (amenity)

Pojem a. značí obecně 1. určitou vymoženost, přednost, která může být lidmi vyhledávána a ceněna; v oblasti kultury a umění označuje zpravidla 2. určitou vlastnost kulturního zboží či kulturních služeb, která je činí konkurenceschopnější či atraktivnější. Analogicky v oblasti cestovního ruchu je a. chápána jako 3. přírodní nebo antropogenní vlastnost prostředí, která může u různých, různě vnímajících lidí vyvolávat subjektivně příjemné pocity, resp. tyto lidi obohacovat. Takovouto a. v rámci cestovního ruchu může být např. → genius loci.

Analogicky je pojem a. užíván i ve spojení s migrací, tzn. ve významu 4. amenitní migrace, tj. směrově či jinak výhodná migrace do subjektivně či objektivně atraktivnějších lokalit.

Pojem a. (nebo též amiš) lze spojovat i s náboženským hnutím v Kanadě a v USA, kdy se tímto pojmem označuje 5. příslušník křesťanské komunity spadající pod novokřtěnce a žijící především ve státech Ohio, Indiana a Pensylvania. Amišové (Amenité) žijí zpravidla jednoduchým způsobem života, nepoužívají elektřinu, automobily, mobily ani jiné moderní vymoženosti; ženy nepracují, ale jsou v domácnosti. Rodiny si vše potřebné k vlastní obživě pěstují a vyrábějí samy, jsou vícedětné (mají v průměru 6 dětí) a mluví německým dialektem. (viz i [1] nebo [2]).

Související pojmy: → konkurenceschopnost, → atraktivita, → sekta.

Eva Heřmanová 16.2.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777