Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Amatér (amateur)

(z fr. aimer = mít rád, nebo z lat. amator = milovník)

A. je 1. výraz pro označení osoby - neprofesionála, nadšence, znalce oboru nebo činnosti bez profesionální přípravy. U určitých povolání slouží taky k vyjádření faktu, že 2. osoba vykonává činnost bez nároku na honorář, resp. se danou činností neživí. Pojem a. je užíván taktéž 3. v pejorativním významu pro člověka, který určitou činnost provádí nejen neodborně, ale i s nulovými nebo negativními důsledky; pojem a. je v tomto významově posunutém smyslu na téže úrovni jako blbec, packal, patlal, diletant apod. Ve všech těchto významech jde o činnost vykonávanou ve volném čase daného aktéra, ze zájmu (hobby), někdy i z nutnosti.

Adjektivum amatérský je užíváno v souslovích: amatérský sportovec, amatérský speleolog, amatérský meteorolog, amatérský fotograf, amatérský divadelní herec (loutkoherec), amatérský zahrádkář, radioamatér apod.

Richter definuje pojem a. následovně: a. je "člověk, který pěstuje danou činnost ze záliby a bez nároku na honorář. Divadelní amatér je ten, kdo nemá divadelní činnost, již v souboru vykonává, za hlavní zdroj svých vlastních příjmů ani pro ni nezískal profesionální vzdělání (herec herecké vzdělání na odborné škole typu konzervatoře či divadelní fakulty, režisér režijní obor téže školy)". V oblasti divadla bývá pojem a. často nesprávně zaměňován za pojem ochotník. Zatímco pojmy a. a amatérské divadlo jsou spojeny spíše s netradičním divadlem umožňujícím rozvíjení vlastní osobnosti, pojmy ochotník a ochotnické divadlo jsou užívány v souvislosti s tradičním divadlem, s pevnou dramaturgií a se spolkovou existencí.

Související pojmy: → divadlo, → divadlo amatérské, → film amatérský, → scéna amatérská, → honorář, → ochotník, → laik, → dobrovolnictví, → herec, → honorář, → konzervatoř, → režisér.

L:
RICHTER, Luděk. Praktický divadelní slovník. DOBRÉ DIVADLO DĚTEM, Praha, 2008, s. 8, 207 s.

Odkazy:
Online Etymology Dictionary. Přístup z: [1]

Denisa Husárová 19.1.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Denisa Husárová, Joe Angrešt, Zofka777