Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Alokace (allocation)

Pojem a. pochází z lat. locus = místo. Užíván je ve významu rozmístění, rozdělení či rozložení, a to jako: 1. akt přidělování nebo stavu přidělení konkrétních prostředků; 2. část, která je přidělována, sdílena; 3. účetní systém dělení režijních nákladů mezi jednotlivými odděleními podniku (ekonomie, finančnictví); 4. proces zařazování doporučení jednotlivým pracovníkům, čímž mění jejich postavení na případy (sociální politika) (The Free Dictionary).

Podle L. von Misese pojem a. znamená "přidělení omezených zdrojů nějakému projektu, procesu, instituci"'. Důležitým prostředkem a. zdrojů v hospodářství je trh a o a. zdrojů do produkce rozhoduje poptávka.

Oblasti výskytu pojmu a.: počítačová věda – alokace vysílacích kmitočtů, alokace IP adresy, registr alokací; ekonomie – a.' zdrojů, a. investic, a. rizika; telekomunikace – frekvenční a., typ alokačního kódu; geografie – lokace-alokace (geografický informační systém).

Související pojmy: → systém grantový, → mecenášství.

L: MISES, L. von. Lidské jednání. Pojednání o ekonomii. Praha : 2006; Wikipedia.cz. Heslo Alokace. Přístup z: [1]; The Free Dictionary. Allocation. Huntington Valley, 2000, 2009. Přístup z: [2].

Dita Trpělková 5.1.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Quido Meruňka, Zofka777