Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Almanach

(lat. almanach pochází ze španělsko-arabského slova pro kalendář a výpočet al-manākh)

Slovo původně označovalo 1. kalendář s astronomickými a astrologickými údaji, který obsahoval také seznam náboženských svátků, záznamy různých astronomických fenoménů, předpovědi počasí a rady zemědělcům.

A. patřil mezi první tištěné knihy (tisky připisované J. Gutenbergovi, tzv. Astronomický kalendář, 1457–58). V renesanci byla jejich obliba veliká. Roku 1533 uveřejnil F. Rabelais Pantagrueline Prognostication, parodii na tento druh literatury. První standardizovaný a. vydán v Oxfordu. Mezi nejznámější patří Vox Stellarum F. Moora z r. 1701, americký a. Poor Richardś Almanac B. Franklina z r. 1733 nebo Farmerś Almanac. Obsahovaly rady zemědělcům, zábavné historky apod.

A. v tomto významu, tedy kalendáře, vycházely od 18. stol. ročně, rozšířeny o údaje o svátcích, trzích, stavech, řemeslech, o poučné a zábavné texty. A-y. byly svého druhu předchůdci moderních magazínů.

V naší literatuře se a-y. jakožto 2. sborníky básní objevují ve větší míře od počátků národního obrození; od konce 18. stol. vycházejí a-y. tradičně označované podle jmen hlavních pořadatelů, př. Thámův dvousvazkový a. Básně v řeči vázané (1785) a pětice Puchmajerových a-ů. Sebrání básní a zpěvů (2 svazky 1795 a 1797) a Nové básně (3 svazky 1798, 1802, 1814). A-y. sloužily často debutantům jako prostředek uvedení v širší povědomí čtenářské obce. Na tuto tradici navazovali i obrozenci 19. stol. (př. tzv. Májovci a-em. Máj, 1858, 1859, 1860, 1862). Na počátku 20. stol. se objevují Almanach na rok 1900, Almanach na rok 1914.

V uměleckých hnutích byly a-y. 3. programovou tiskovou základnou (a. německých expresionistů Der Blaue Reiter Almanach; Sadok sudej ruských futuristů atd.)

Dodnes se a. udržel ve významu 4. ročenka, např. jako vědecká ročenka, dále jako ročenka muzeí, galerií a nakladatelství. Nemusí jít o soubor ideově sourodý a programově vyhraněný. I cíle a-ů. bývají různé: mají širšímu publiku představit novou nastupující generaci nebo tvůrčí skupinu, jejich umělecký program a poetiku, jindy mají výlučně reprezentativní funkci (časté u a-ů. nakladatelství, která tak představují tvorbu svých kmenových autorů).

Související pojmy: → expresionismus, → futurismus, → poetika, → muzeum, → galerie, → nakladatelství, → debut, → antologie.

L: BALEKA, Jan. Výtvarné umění: výkladový slovník (malířství, sochařství, grafika). Praha : Academia, 1997, s. 16; PAVERA, Libor VŠETIČKA, František. Lexikon literárních pojmů. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2002, s. 18; SHIPLEY, Joseph T. Encyclopedia of literature. New York: The Philosophical library, c1946, xi, s. 37.

Anna Goldmanová 2.4.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Joe Angrešt, Quido Meruňka, Zofka777