Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Allochtonnost (allochtonous)

Termín a. se používá ve společenských i v přírodních vědách ve smyslu: pocházející odjinud, cizorodý, nepůvodní.

Podle Slovníku cizích slov „přicházející z jiného místa; organismy vyskytující se mimo lokalitu svého původního a přirozeného rozšíření; zavlečené, cizí, dodané, vnesené.“ ABZ

Ve smyslu kulturní geografie, resp. geografie obyvatelstva: alochtonní = nepůvodní obyvatelstvo, imigranti. Pro území Česka například Arabové, Vietnamci, Mongolové, Albánci, atd. Imigranti = „Přistěhovalci jsou zvláštním typem menšiny. Často nemají občanství své hostitelské země a své kořeny mají v zemi, kde patří k většině.“ (Hylland Eriksen)

Ve vztahu ke kultuře můžeme označit za alochtonní určité importované kulturní vzorce, jejichž přejímání je způsobeno zejména všudypřítomným fenoménem globalizace a inklinací společnosti ke konzumnímu způsobu života. Pro názornost uvedu několik příkladů: fast food způsob stravování (McDonald´s, Burger King), oslavy svátku Halloween, silná záliba v nakupování a trávení času v shopping centrech, dovoz masové produkce (móda, elektronika, kosmetika, atd.).

S pojmem a. souvisí pojmy → autochtonnost „vyskytující se v místech svého původu nebo vzniku; původní“, tj.domácí, místní (Hirt, Jakoubek a ABZ ) a migrace (stěhování, změna lokace v prostoru). Používá se pro popsání pohybu jak v oblasti věd o živé přírodě, tak o lidské společnosti; migrace jako společenská strategie k získávání zdrojů obživy a energií, vyrovnávání se s nepříznivými přírodními vlivy, řešení společenských konfliktů a dosahování inovací.

L: HYLLAND ERIKSEN, Thomas. Sociální a kulturní antropologie: Příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál. Praha : Portál, s.r.o., 2008; HIRT, Tomáš, JAKOUBEK, Marek. Soudobé spory o multikulturalismus a politiku identit: (antropologická perspektiva). Plzeň : Aleš Čeněk, s.r.o., 2005

Barbora Mitošinková 11.6.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Barbora Mitošinková, Zofka777