Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Allegro

(z ital. allo = vesele, zhurta)

A. je 1. hudební pojem určující všeobecně rychlé tempo. Ve spojení s rozličnými italskými označeními udává různé stupně rychlosti pohybu anebo i způsob přednesu skladeb:

  • a. ma non troppo – ne příliš rychle;
  • a. moderato – mírnou rychlostí;
  • a. giusto – přiměřeně rychle;
  • a. molto a a. assai – velmi rychle;
  • a. appassionato – rychle a náruživě;
  • a. con brio – rychle a ohnivě;
  • a. furioso – rychle a bouřlivě;
  • a. vivace – rychle a živě;
  • allegretto – poněkud rychle, o něco volněji než a.;
  • allegrisimo – velmi rychle.

Jako substantivum je a. název pro jisté (z pravidla krajní) věty sonátových a symfonických skladeb (hovoříme pak např. o prvním a-u kvarteta nebo o závěrečném a-u symfonie).

Slovem a. může být označena i 2. celá skladba, např. Allegro barbaro – klavírní skladba B. Bartóka (1911); pro orchestr zpracoval J. Kenessey (1946).

Allegrové tempo se může pohybovat v rozmezí 120–168 úderů za minutu. Je rychlejší než moderato, pomalejší než presto.

Související pojmy: → presto, → hudba, → moderato, → tempo, → symfonie, → sonáta, → orchestr, → kvartet.

L: Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Díl první. Praha : Argo, 2002, s. 910; Tempo – Speed in Music [on-line]. Don Rath Jr, © 2014 Music Theory and Composition [cit. 2014-2-1]. Přístup z: [1]; SMOLKA, Jaroslav. Malá encyklopedie hudby. Praha : Supraphon, 1983, s. 23.

Anna Goldmanová 1.2.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Joe Angrešt, Zofka777