Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Alkovna

Alkovna. Coloredo-mansfeldský palác v Praze. Zdroj: [1]
Skříňová alkovna. Současný interiér. Zdroj: [2]
Alkovna v historickém domě, Medina, Tunis. Zdroj: [3]
Typická alkovna v karavanu. Zdroj: [4]
Alkovna v současném interiéru. Zdroj: [5]

(z arab. al-qubba = kabinet, pokojík, kopule; později ze špaň. alcoba)

1. V architektuře přístěnek bez oken přilehlý k jinému pokoji, postranní místnost nebo výklenek v pokoji (taktéž bez oken) s funkcí samostatného obytného prostoru; od dalších prostor většinou není oddělena dveřmi. A. bývá připojována k obytné místnosti nebo ložnici, u trojtraktů jí bývá prostřední místnost osvětlovaná nepřímo z vedlejších pokojů. Protože v a-ách panuje příšeří, jsou vhodné jako ložnice (bývají do nich umístěny postele); někdy se oddělují závěsem. A. také obyčejně neměla kamna, byla vytápěna z vedlejšího pokoje.

A-y se běžně stavěly v arabských zemích, odkud pochází i jejich název. Ve Španělsku a ve Francii se začaly objevovat v 17. století, odtud se rozšířily do ostatních evropských zemí. A-y se dochovaly v některých starších domech, dnes se tmavé místnosti nebo výklenky bez oken používají k jiným než obytným účelům (př. komora); někdy se ovšem vrací dřívější řešení (př. přístěnky na spaní s patrovou postelí ve venkovském stylu).

2. Dnes se výraz přeneseně používá pro označení místa na spaní v obytném či užitkovém vozidle; taková a. bývá umístěna v nástavbě nad kabinou řidiče.

V literatuře se pojem a. objevuje v pověsti "O Faustovi", odehrávající se v Praze, a to ve významu alchymistická alkovna.

Související pojmy: → styl, → architektura bytová, → kabinet, → architektura, → nika.

VONDRUŠKOVÁ, Alena. Jařmo, parkán, trdlice, aneb, Výkladový slovník historických pojmů, které upadají v zapomnění. Praha : Grada, 2011, s. 7–8; Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Díl druhý. Praha : Paseka, 1996, s. 900; BLAŽÍČEK, Oldřich J. a Jiří KROPÁČEK. Slovník pojmů z dějin umění: názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění. Praha : Odeon, 1991, s. 19; Wikipedie. Heslo Alkoven (Bettnische). Přístup z: [6].

Anna Goldmanová 30.9.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Joe Angrešt, Quido Meruňka, Zofka777