Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Alikvót

Dle Slovníku cizích slov alikvótní jako

1. přídavné jméno - obsažený v celku beze zbytku, podílový, poměrný,

2. hudební termín - alikvótní tóny = tóny samočinně znějící se základním tónem (tj. počet kmitů za sekundu a tím i výška) je jednoduchým násobkem kmitočtu základního tónu, vytvářejí barvu základního tónu; částkové, parciální tóny.

Dle Malého encyklopedického slovníku

Alikvotní tóny, neboli částkové tóny - hudebně svrchní tóny znějící zároveň se základním tónem, určují barvu zvuku. Kmitočty jsou jednoduchým násobkem kmitočtu základního.

A-nízpěv je zvláštní druh harmonického zpěvu založený na vědomém zesílení alikvotních tónů.

V Evropě byl první alikvotní festival pořádán roku 2001 v Bavorsku, v České republice například alikvotní festival Pražské Znění naposledy konaný roku 2012.

Související pojmy: → hudba, → tón, → zvuk, → barva, → zpěv, → festival

L:
KOL. AUTORŮ. Malý encyklopedický slovník A-Ž. Praha: Academia, 1972.
KLIMEŠ, Lumír, doc.dr.CSc. Slovník cizích slov. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1985.

Pavla Bögi 2.1.2017

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

BogiP, Zofka777