Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání
(Založena nová stránka: == Algrafie == [fKategorie:Vše]])
 
(Algrafie)
 
Řádka 1: Řádka 1:
 
== Algrafie ==
 
== Algrafie ==
  
 +
(z ''Al'' - značka hliníku a řec. ''grafein'' - psát)
  
 +
V umělecké a průmyslové grafice ''tisk z plochy založený na využití hliníkového štočku''. Technika tvoří přechod mezi litografií a ofsetem. Hliníkový štoček má vlastnosti podobné litografickému vápenci ze Solnhofenu a Kelheimu.
 +
Techniku tisku z kovového štočku objevil '''''A . Senefelder''''', který již předtím objevil litografii. O '''a-i''' napsal ve spise ''Lehrbuch der Steindruckerey'' (''Učebnice kamenotisku'', Mnichov, 1818) Později zkonstruoval i lis pro tisk z kovových desek.
 +
Hliníkové desky však poprvé použil r. 1892 '''''Josef Scholz'''''; do té doby se využívaly zinkové štočky.
  
 +
Výhodou '''a.''' je nízká váha štočku a z toho vyplývající snadná manipulace. Grafici tak rozšířii své možnosti ateliérové práce.
  
 +
Kresba se na štoček provede zrcadlově obráceně mastnou křídou, tuší, pastelem. Tiskne se podobně jako u litografie.
 +
Tiskovou formou je hliníková deska ozrněná ocelovými kuličkami a odkysličená 10% roztokem kyseliny sírové.
 +
Na rozdíl od vápencové břidlice používané v litografii však kyselina nereaguje s hliníkem, ale podporuje vázání vody a sání mastnoty.
  
 +
Po vymytí kyseliny drží nanesená barva pouze na kresbě, ale díky zoxidované vrstvě k podkladu nepřilna. Nevýhodou je, že mastná křída se na hliníkovém štočku rozmaže snáze než na hrubší desce kamenné a že korekce škrábáním již nejsou možné. Ilustrace se dnes již na nekreslí na připravené hliníkové desky, nýbrž se přenášejí fotografickou technikou.
  
 +
Související pojmy: → litografie, → břidlice, →fotografie, → ilustrace, → pastel, → tuš, → kresba, → křída, → manipulace, → ofset, → tisk z plochy, → grafika, → ateliér.
  
 +
L: BALEKA, Jan. ''Výtvarné umění: výkladový slovník (malířství, sochařství, grafika)''. Praha : Academia, 1997, s. 16. ISBN 8020006095;
 +
Algraphie. In: ''Das grosse Kunstlexikon von P.W. Hartmann'' [on-line]. BeyArs GmbH: Salzburg [cit. 2019-11-7]. Dostupné z: <http://www.beyars.com/kunstlexikon/lexikon_283.html>.
  
  
Řádka 22: Řádka 34:
  
  
[fKategorie:Vše]]
+
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
[[Kategorie:Vše]]
 +
[[Kategorie:Umění]]

Aktuální verze z 8. 11. 2019, 21:03

Algrafie

(z Al - značka hliníku a řec. grafein - psát)

V umělecké a průmyslové grafice tisk z plochy založený na využití hliníkového štočku. Technika tvoří přechod mezi litografií a ofsetem. Hliníkový štoček má vlastnosti podobné litografickému vápenci ze Solnhofenu a Kelheimu. Techniku tisku z kovového štočku objevil A . Senefelder, který již předtím objevil litografii. O a-i napsal ve spise Lehrbuch der Steindruckerey (Učebnice kamenotisku, Mnichov, 1818) Později zkonstruoval i lis pro tisk z kovových desek. Hliníkové desky však poprvé použil r. 1892 Josef Scholz; do té doby se využívaly zinkové štočky.

Výhodou a. je nízká váha štočku a z toho vyplývající snadná manipulace. Grafici tak rozšířii své možnosti ateliérové práce.

Kresba se na štoček provede zrcadlově obráceně mastnou křídou, tuší, pastelem. Tiskne se podobně jako u litografie. Tiskovou formou je hliníková deska ozrněná ocelovými kuličkami a odkysličená 10% roztokem kyseliny sírové. Na rozdíl od vápencové břidlice používané v litografii však kyselina nereaguje s hliníkem, ale podporuje vázání vody a sání mastnoty.

Po vymytí kyseliny drží nanesená barva pouze na kresbě, ale díky zoxidované vrstvě k podkladu nepřilna. Nevýhodou je, že mastná křída se na hliníkovém štočku rozmaže snáze než na hrubší desce kamenné a že korekce škrábáním již nejsou možné. Ilustrace se dnes již na nekreslí na připravené hliníkové desky, nýbrž se přenášejí fotografickou technikou.

Související pojmy: → litografie, → břidlice, →fotografie, → ilustrace, → pastel, → tuš, → kresba, → křída, → manipulace, → ofset, → tisk z plochy, → grafika, → ateliér.

L: BALEKA, Jan. Výtvarné umění: výkladový slovník (malířství, sochařství, grafika). Praha : Academia, 1997, s. 16. ISBN 8020006095; Algraphie. In: Das grosse Kunstlexikon von P.W. Hartmann [on-line]. BeyArs GmbH: Salzburg [cit. 2019-11-7]. Dostupné z: <http://www.beyars.com/kunstlexikon/lexikon_283.html>.

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Quido Meruňka