Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Akvamanila

Akvamanila v podobě jednorožce. Zdroj: [1]
Keramické akvamanily původem z Moravy. Zdroj: [2]

(z lat. agua a manus =– voda a ruka) též akvamanile, aquamanila.

Původně zoomorfní nádoba na vodu používaná k obřadním účelům – kněz si vodou z ní myje před ruce předtím, než se dotkne hostií a vína. A-y se zhotovovaly nejčastěji z bronzu, někdy i ze stříbra, jednodušší byly z keramiky, často polévané glazurou. Bývaly bohatě zdobené, ve tvaru zvířat (lvů, koní či bájných zvířat), někdy i s jezdcem; nádoba byla i několik kilogramů těžká. Otvor s víčkem pro nalévání vody byl většinou na hlavě zvířete, hubička byla schovaná v tlamě nebo na hrudi.

A-y z keramiky ve zvířecí formě se objevují v přední Asii od 2. stol. př.n.l. Byly vyráběny i v islámských zemích (zejména v Iránu), a to ve tvaru ptáků, koňů, lvů, jelenů (8.–9. stol.). Odtud se dostaly do Egypta a Španělska. V Evropě pak silně ovlivnily zvířecí plastiku.

Asi od 14. stol. se začala a. používat i ve světském prostředí – v prostředí šlechty a bohatých měšťanů. Sloužila k symbolickému opláchnutí rukou před a po jídle (služebnictvo oplachovalo panstvu ruce nad mísou, čímž se napodoboval podobný rituál při Poslední večeři Páně). Ve světském prostředí pozbylo používání a-l význam, při bohoslužbách se dnes používají jednoduché konvičky.

Současné keramické a-y slouží jako suvenýry.

Související pojmy: → symbolika, → plastika, → keramika, → glazura, → obřad, → suvenýr, → tradice, → komercionalizace.

L: ALSCHER, Ludger. Lexikon der Kunst: Architektur, bildende Kunst, angewandte Kunst, industrieformgestaltung, Kunsttheorie. Band I., A-F. Leipzig: VEB E.A. Seemann Verlag, 1976, s. 108; VONDRUŠKOVÁ, Alena. Jařmo, parkán, trdlice, aneb Výkladový slovník historických pojmů, které upadají v zapomnění. Praha : Grada, 2011, s. 7–8; Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Díl druhý. Praha : Argo, 2002, s. 557; Projekt L J.Rossia.org. "Aquamanile"- старинные сосуды-рукомойники. Přístup z: [3].

Anna Goldmanová 1.10.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Joe Angrešt, Quido Meruňka