Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Aktéři kultury lokální

A.k.l. jsou subjekty, které se identifikují s lokalitou, jsou zapojeny do společenského života daného místa, udržují místní tradice stále živé a většinou se zasazují o to, aby vznikaly nové, nebo oživují ty, na které se dávno zapomnělo. Mezi a.k.l. můžeme zařadit samotné občany, zájmové organizace, neziskové organizace, místní veřejné instituce, lokální umělce, kulturní soubory a také tzv. solitéry. A.k.l. a jejich činnost je důležitá nejen pro udržování a vytváření lokální kultury, ale také pro prvotní socializaci dětí, pro utváření jejich kulturního povědomí, pro vznik lokální identity, resp. lokálního patriotismu.

Díky působení a.k.l. vzniká z obyvatel obce soudržná komunita lidí, která je propojena pevnými společenskými vazbami. Pevnost společenských vazeb a určitá míra konzervativnosti místní komunity pomáhá překonat případné negativní události. Místní komunita lidí tvoří prostorovou sociální skupinu, která je charakteristická tím, že lidé žijí vedle sebe, mají podobné vzorce chování a životní styl, sdílejí společné své životy a tím v nich vzniká vzájemná solidarita a pocit příslušnosti k danému území, identifikují se s ním a cítí se za něj odpovědni.

Související pojmy: → kultura lokální, → identita územní, → komunita.

L:
HEŘMANOVÁ, Eva, PATOČKA, Jiří. Regionální sociologie, sociologie prostoru a prostředí II. Praha : Oeconomica, 2007, 142 s.
ŠPAČKOVÁ, Petra. Sociální prostředí a lokální komunity: město, suburbium, venkov. Praha, 2011. Disertační práce. Univerzita Karlova v Praze.
PATOČKA, Jiří a HEŘMANOVÁ, Eva. Lokální a regionální kultura v České republice: kulturní prostor, kulturní politika a kulturní dědictví. Praha : ASPI, 2008, 199 s.

Zlazla 3.6.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777