Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Akropole

Nejznámější akropole v Athénách. Zdroj: DEBICKI, Jacek et al. Dějiny umění: malířství, sochařství, architektura. Praha : Argo, 2001, 319 s.
Akropole ve městě Lindos na řeckém ostrově Rhodos. Wikimedia Commons. Autor: Marc Ryckaert, 2013. Zdroj: [1]
3D rekonstrukce athénské akropole. Wikimedia Commons. Autor: CyberMonk (Richard Couture), 2006. Zdroj: [2]
Panorama vyšehradské akropole z Císařské louky. Wikimedia Commons. Autor: ŠJů, 2009. Zdroj: [3]

(z řeckého akros = vysoký a polis = město)

A. synonymicky i akropolis je 1. část struktury řeckých měst, vystavěná na vyvýšeném prostranství, nejposvátnější místo (býval zde umístěn hlavní chrám) a sídlo panovníka, tj. vlastní centrum života antického města. Díky tomuto strategickému umístění na vyvýšenině měla a. i obranný význam. Obecněji pak jde o opevněný posvátný okrsek umístěný na nejvyšším místě města. Příkladem další řecké a. může být takováto lokalita ve městě Lindos na ostrově Rhodos.

V širším, resp. přeneseném významu je pojem a. v archeologii užíván pro 2. samostatný opevněný areál v nejvyšším bodě pravěkého nebo raně středověkého hradiště. V Česku lze pojem a. vztáhnout na prostory Vyšehradu jakožto opevněnou knížecí / královskou akropoli na vrchu nad Vltavou [4].

A., resp. akropolis je primárně obecným archeologickým termínem, v současnosti je ale používán i pro konkrétní pojmenování (nebo značku) organizací jako např. Radio Akropolis, palác Akropolis [5], nakladatelství Akropolis [6], mezinárodní kulturní asociace Nová Akropolis [7] nebo [8] a řadu dalších.

Související pojmy: → město, → místo, → chrám, → archeologie, → hradiště, → opevnění, → fortifikace, → značka.

L:
DEBICKI, Jacek et al. Dějiny umění: malířství, sochařství, architektura. Praha : Argo, 2001. 319 s.

Kryštof Kušiak 18.12.12014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Jitka Černá, Joe Angrešt, Krystof, Quido Meruňka