Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Akméismus

(z řec. akmé = vrchol, květ)

A. je směr ruské poesie, jehož působnost spadá do let 1912–1922. Jedná se o první organizovanou reakci na ruskou symbolistní poezii. A. odmítá kult nepoznatelna a mystický vztah ke skutečnosti, který byl pro ruský symbolismus charakteristický, vztahuje se k pozemskému světu a smysl poezie vidí v objevování reálného světa. To činí skrze pojmenovávání věcí a jevů jejich pravými jmény. A. nahrazuje symbol kultem samotných věcí – růže je růže a nic jiného.

Akméistická poesie zachycuje bezprostředně viděný svět, oslavuje konkrétní realitu, smyslový požitek – proto se také označuje i jako adamismus. Pro směr je příznačná oslava biologických, přírodních principů a mužný postoj k světu. A. se staví proti nadpřirozenu, existenci ireálna však nepopírá, jen je považuje za nepoznatelné a nezajímá se o něj. Směřuje k oslavě konkrétna, mystice jiného druhu, k fetišizaci věcí samých; uznává materiální přírodu, izoluje se však od společenského života, od sociálních vztahů, od nepoznatelných hodnot.

Počátky a-u jsou spojovány s kroužkem Cech básníků (Cech poetov) roku 1912 při časopise Apollon (1909–1917), někdy jsou spojovány s vystoupením M. Kuzmina roku 1910 a jeho programem „překrásné jasnosti“ (klarismus), který představuje jakýsi přechod mezi symbolismem a a-em.

Hlavní postavou a-u byl N. Gumiljov, další představitelé: A. Achmatovová, S. Goroděckij, O. Mandelštam. V jejich básnické tvrobě se původní programové zaměření projevuje velmi různorodě – N. Gumiljov se zajímal o exotická místa, boj s přírodními živly, dobývání nových zemi; S. Goroděckij se obracel k folkloru a staroslovanské mythologii, A. Achmatovová se zajímala o milostné a intimní záležitosti, O. Mandelštam se inspiroval v antice a poezii velkých slavnostních syžetů (sujetů).

Působení a-u skončilo v roce 1922. Jeho představitelé se vzdalují myšlenkám a-u. Veršová technika a určité jeho prvky se ale pěstují dodnes. A. představuje v evropském literárním kontextu jednu z novoklasicistních tendencí, a to svou popisností a jasností.

Související pojmy: → poezie, → novoklasicismus, → verš, → technika, → inspirace, → antika, → mythologie, → folklor, → sujet, → symbolismus, kult, → klarismus, → program, → fetiš, → mystika, → adamismus, → časopis, → cech.

L:
VLAŠÍN, Štěpán. Slovník literárních směrů a skupin. 2., dopl. vyd. Praha: Panorama, 1983, s. 11–13.

Anna Goldmanová 18.11.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Quido Meruňka, Zofka777