Z Arts Lexikon
Verze z 14. 4. 2013, 21:15, kterou vytvořil Zofka777 (diskuse | příspěvky) (Akceptace)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Akceptace

Obchodní dům Senimo v Olomouci. Příklad konverze-akceptace industriálního objektu. Zdroj: [1] a [2]
Multifunkční hala Le Halle, Lyon, Francie. Příklad konverze-akceptace industriálního objektu. Zdroj: [3] a [4]

A. obecně značí 1. přijetí něčeho, souhlas s něčím.

V oblasti hmotné kultury a památkové péče znamená a. 2. jeden ze způsobů tvůrčí konverze (adaptace) industriální, technické či jiné památky na nové využití. Podstatou a. je takový způsob využití daného objektu, který je charakteristický snahou o co nejmenší zásah do stavební schránky s cílem neměnit stavební ani architektonický charakter budovy. A. je tedy minimálně invazivní a minimálně agresivní řešení, v jehož rámci jsou úpravy zaměřeny na technická vylepšení, jakými jsou sanace stavebních konstrukcí, technické vybavení či kvalita vnitřního prostředí. Nová funkce objektu musí být ve vztahu k původní stavební schránce volena velmi obezřetně, aby potenciální zásahy byly akceptovatelné. Mezi příklady a. řadíme nejčastěji konverze památkově chráněných objektů nebo architektonicky mimořádně kvalitních budov, pro něž je typické, že nově vzniklá hodnota ani funkce nenahrazují originál. (Šenberger)

Příkladem a. v Česku může být Obchodní dům Senimo v Olomouci. Jde o konverzi objektu původní aukční haly olomouckých jatek v Pausterově ulici, který byl postaven roku 1893 a do 50. let 20. století sloužil původnímu účelu. Poté byl využíván jako opravna vojenské techniky, v období před konverzí ale značně chátral. Architekti tohoto projektu Petr Fabián a Jan Polách přistoupili k řešení s mottem „vstoupit a odejít“; stávající nosné konstrukce a půdorys stavby byly plně zachovány, došlo pouze k dostavbě bočních křídel formou zvýšení o jedno podlaží, čímž byla vytvořena nová prodejní plocha. (Zemánková)

Analogickým zahraničním příkladem a. je La Halle ve městě Lyon ve Francii. Jde o konverzi aukční haly jatek vystavěné v letech 1903-1913, která později sloužila i pro výrobu zbraní nebo jako kasárna. Po ukončení tohoto využití v roce 1975 navrhli architekti Bernard Reichen a Philipp Robert citlivé úpravy objektu využívající jeho původní dispozice. Objekt dnes slouží k setkávání lidí v rámci nejrůznějších akcí (konference, kongresy, výstavy, koncerty i sportovní události) pod hlavičkou Mezinárodního centra komunikací, na ploše cca 17.000 m2. (Zemánková)

V ekonomii a. jakožto 2. akt přijetí směnky tím, že je podepsána. V oblasti práva je a. chápána jako 3. akt přijetí návrhu smlouvy, kterým dochází k jejímu uzavření. V psychologii a. jakožto 4. přijetí člověka jinou osobou nebo sociální skupinou. Další významy: a. platebních karet platebními terminály.

Související pojmy: → intervence, → konverze, → konverze neekonomická, → konzervace, → destrukce, → demolice, → dědictví průmyslové.

L: Lecyklopaedia. Heslo Akceptace. Přístup z: [5]; ŠENBERGER, Tomáš. AID: Industriální otisky ve studentských projektech. Časopis Archtiektura, č. 10, 2009. Přístup z: [6]; ZEMÁNKOVÁ, Helena. Tvořit ve vytvořeném. Praha : CERM, 2003, 160 s.

Jan Mottl, Eva Heřmanová 12.4.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777